Спільне фінансування

Спільне фінансування – 1) наднаціональна форма кредитування країн, що розвиваються, у формі об’єднання кредитів декількох кредиторів з однієї або різних країн, які фінансують один великий проект; 2) участь декількох організацій у фінансуванні одного проекту, об’єкта.
Спільне фінансування