Спільнота

Політологічний словник

Спільнота – не досить чітко визначене поняття, яке переважно використовують для означення особливих форм спільної взаємодії або чогось єдиного, позитивного і цінного в суспільних відносинах. С. пов’язують з її місцезнаходженням; з наявністю єдиних коренів (Ф. Тьонніс “Спільнота і суспільство”, 1887); спільністю інтересів (Мак-Айвер “Спільнота”, 1917) та ін.

М. Головатий
Спільнота