Список – Обліково-фінансові документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.5. Обліково-фінансові документи

Список

Список – це документ, який містить перелік осіб, предметів з метою інформації або реєстрації (наприклад: список дільниць, цехів виробництва зі шкідливими і важкими умовами праці; список інженерно-технічних працівників та ін.).

Складається у формі таблиці, у першій графі якої вказуються номери по порядку, далі – найменування об’єктів, прізвища та ініціали працівників, наводяться й інші відомості (рік народження, освіта, місце проживання тощо). Деякі списки підлягають затвердженню (наприклад, список працівників на одержання житла). Підписують їх посадові особи, які складали список.

Найпоширенішим є алфавітний список, тобто перелік кого-небудь або чого-небудь за алфавітом. Якщо це список осіб, то ініціали (або ім’я та по батькові) пишуться після прізвища.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Формула перша космічна швидкість
Список – Обліково-фінансові документи