Співробітництво компаній

Співробітництво компаній – співпраця підприємств, фірм та компаній, що базується на частковому збігу їх економічних інтересів з метою уникнення надмірних втрат у процесі конкурентної боротьби й отримання вищих прибутків. Така мета є основою утворення монополістичних об’єднань у промисловості. Матеріальна основа С. к. – поглиблення суспільного поділу праці в одиничній формі, відносини спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва між компаніями, значні обсяги коштів на споріднені науково – дослідні роботи, посилення

міжнародної конкуренції. Розрізняють стратегічне С. к. (координація їх діяльності за найважливішими напрямами інвестиційної, інноваційної, наукової політики та ін.); передвиробниче С. к. (спільні маркетингові дослідження, складні дослідно-конструкторські роботи, пошук джерел сировини, ринків збуту та ін.); виробниче С. к. (взаємне постачання комплектуючих виробів і спільне виготовлення складних товарів високої якості). Так, американська корпорація “Дженерал моторз” і японська “Тойота” створили спільне підприємство “Нью юнайтед моторз” для складання малолітражних автомобілів у Каліфорнії
(США), в якому обидві компанії мали по 50% капіталу. Компанії “Крайслер” і “Міцубісі” почали будівництво спільного підприємства для складання автомобілів. Такий суперскладний товар, як американський літак “Боїнг”, виготовляють 16 тис. компаній. Специфічною формою С. к., в якій поєднуються елементи підпорядкування, є співробітництво великих компаній з середніми та дрібними. Елементами співробітництва великих, середніх і дрібних компаній є залучення середніх і дрібних компаній до стабільної співпраці, переговорів і укладання контрактів, що забезпечує їм відносно тривалий розвиток, певний доступ до новітніх технологій та ін. Елементи підпорядкування у С. к. виявляються у жорсткому контролі головною компанією виробництва у своїх відділеннях-постачальниках, встановленні цін та ін. Найповніше С. к. відбувається в межах технопарків і технополісів за участю держави. С. к. – важливий протидійний механізму закону конкуренції фактор.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Співробітництво компаній - Економічний словник


Співробітництво компаній