СПЛАВИ МЕТАЛІВ – СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

СПЛАВИ МЕТАЛІВ

Для одержання сплаву суміш металів розплавляють, а потім, охолоджуючи, кристалізують. При цьому між металами відбувається хімічна взаємодія.

При сплавленні металів, подібних за хімічними властивостями і близьких за розмірами атомів, утворюється твердий розчин заміщення (рис. 29). Такий розчин утворюється, наприклад, при сплавленні золота і срібла (рис. 30).

 СПЛАВИ МЕТАЛІВ   СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

Рис. 29. Утворення твердого розчину заміщення.

 СПЛАВИ МЕТАЛІВ   СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ src="/image/2/image399_2.jpg" class=""/>

Рис. 30. Утворення розчину заміщення внаслідок сплавлення золота і срібла.

Внаслідок сплавлення металів, близьких за хімічними властивостями, але різних за атомними радіусами, утворюється твердий розчин втиснення (рис.31). Твердим розчином втиснення є також вуглецеві сталі – сплави заліза з вуглецем.

 СПЛАВИ МЕТАЛІВ   СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

Рис. 31. Утворення твердого розчину втиснення.

Внаслідок сплавлення металів, різко відмінних за хімічними властивостями, утворюються інтерметалічні сполуки.

Інтерметалічна сполука дюраль АlCu2 утворюється внаслідок сплавлення алюмінію і міді.
СПЛАВИ МЕТАЛІВ – СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ