Сполучені посудини

РОЗДІЛ II

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

УРОК № 14/27

Тема уроку. Сполучені посудини

Тип уроку: комбінований.

Мета уроку: закріпити та перевірити знання, отримані на попередніх уроках; встановити причину рівності рівнів рідини у сполучених посудинах; показати, як на практиці застосовуються сполучені посудини; формувати вміння спостерігати та аналізувати фізичні явища, розвивати навички самостійної роботи.

Обладнання: сполучені посудини.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми

і методи

I. Контроль знань

10-15 хв.

Самостійна робота з картками; тести

II. Вивчення і закріплення нового матеріалу

20-35 хв.

Бесіда; демонстрації; перегляд відеоматеріалу; розв’язування задач; записи на дошці й у зошитах

III. Домашнє завдання

1 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках

Хід уроку

I. Контроль знань

Самостійна робота

Для індивідуальної роботи пропонується робота з картками.

Картка № 1

1. З якою силою тисне морська вода на кожний квадратний

метр поверхні підводного човна, який перебуває на глибині 30 м? (Відповідь: F = 309 кН.)

2. Як зміниться тиск повітря у футбольній камері, якщо її винести з теплого приміщення на мороз?

Картка № 2

1. Яка висота водонапірної башти, якщо манометр, установлений біля її основи, показує тиск 25,5 104 Па? (Відповідь: h = 25,5 м.)

2. Як можна зменшити тиск якого-небудь тіла на поверхню?

Картка № 3

1. Визначте тиск на глибині 60 см у гасі. (Відповідь: p = 4,8 кПа.)

2. Машину заповнили вантажем. чи змінився тиск у камерах коліс цієї машини? Порівняйте тиск у верхній і нижній частинах камери.

Картка № 4

1. В акваріум довжиною 30 см і шириною 20 см налито воду до висоти 35 см. Визначте тиск і силу тиску води на дно акваріума. (Відповідь: p = 3,5 кПа; F = 210 Н.)

2. У посудині, розділеній перегородкою на дві частини, міститься газ. У перегородці утворився отвір. Як це вплине на масу газу в посудині, його щільність, тиск?

Для фронтальної перевірки пропонується тестове завдання.

Тест

1. Газ, що перебуває у щільно закритій посудині, нагріли. Яка зміна відбулася при цьому з газом?

A. його маса збільшилася.

Б. його щільність зменшилася.

B. його тиск збільшився.

Г. його об’єм зменшився.

2. Азот, що перебуває у закритій посудині, перекачали в балон меншого об’єму. До яких змін це привело?

A. Ніяких змін не відбулося.

Б. Маса азоту зменшилася.

B. Тиск азоту збільшився.

Г. Тиск азоту зменшився.

3. Який тиск чинить стовпчик ртуті заввишки 760 мм?

А. “101 кПа.

Б. “1013 кПа.

В. 10,1 кПа.

Г. 10 130 кПа.

4. Кульку надувають гелієм. При цьому вона набуває кулястої форми. Це відбувається завдяки:

A. притяганню до Землі.

Б. архімедовій силі.

B. здатності газів передавати тиск у всіх напрямках.

Г. силі пружності кульки.

5. Для того щоб розрахувати тиск рідини на дно і стінки посудини, необхідно знати:

A. площу дна та висоту стовпа рідини.

Б. густину рідини та висоту її стовпа.

B. об’єм рідини та площу дна.

Г. густину рідини та площу дна.

6. Чому дорівнює тиск води в озері на глибині 2,5 м?

А. 250 Па.

Б. 25 000 Па.

В. 2500 Па.

Г. 50 000 Па.

Відповіді до тесту: 1. В. 2. В. 3. А. 4. В. 5. Б. 6. Б.

II. Вивчення та закріплення нового матеріалу

Бесіда

Демонстрація 1. Учитель демонструє сполучені посудини і пояснює, що будь-які посудини, з’єднані між собою, можна вважати сполученими.

Питання класу

– Де в побуті ми можемо побачити такі посудини? (Лійка, кавник.)

– Що відбудеться, якщо в одну з посудин налити рідину? (Вона заповнить всі коліна сполучених посудин.)

– А в якому коліні рівень рідини буде вищим? (Це питання, як правило, ставить учнів у скрутне становище, особливо якщо посудини різної форми і не всі коліна розташовані строго вертикально.)

Демонстрація 2. Наливаємо воду і демонструємо, що рівень води однаковий у всіх колінах. якщо посудини з’єднані між собою гумовою трубкою, то піднімаємо, нахиляючи, одну з посудин і показуємо, що рівень однорідної рідини не змінюється.

Питання класу

– Рідина встановлюється в колінах на одному рівні. Чому? (Рідина перетікає з посудини в посудину доти, поки тиск в колінах не вирівняється, а для однорідної рідини це означає, що висота стовпа рідини в кожному коліні буде однаковою.)

– Яке відношення має закон Паскаля до продемонстрованого явища?

– Де це явище ви спостерігали на практиці? (Учні можуть згадати про рівень рідини в лійці, кавнику.)

– Що відбудеться, якщо в коліна налити різнорідні рідини, що не змішуються (наприклад ртуть і воду; воду й олію)?

Потім учитель знайомить учнів із будовою фонтана, шлюзу, водопроводу. Краще для цієї мети використати відеоматеріал (якщо немає в наявності відеоматеріалу,- використати таблиці або рисунки в підручнику).

Робота з підручником

Гідравлічна машина – ще один приклад практичного застосування закону про сполучені посудини. За таблицею (або рисунком в підручнику) учні знайомляться із будовою гідравлічної машини (зокрема, преса). Підкреслюється, що і тут на практиці “працює” закон Паскаля. За допомогою гідравлічних пресів штампують метали, пресують папір і картон, вичавлюють сік з винограду й олію з насіння.

Розв’язування задачі

Задача. Вантаж якої маси можна підняти за допомогою гідравлічного домкрата, площі поршнів якого дорівнюють 1,2 см2 і 1440 см2, якщо сила, що діє на малий поршень домкрата, може досягати 1000 Н? Тертя не враховувати.

 Сполучені посудини

III. Домашнє завдання

[1]: § 21 (п. 1).

[2]: § 13 (п. 2).

[3]: СР – задачі 17.4-17.5;

ДР – задачі 17.10; 17.12; 17.14;

ВР – задачі 17.18; 17.21; 17.27.

Творче завдання

1. Сконструювати модель фонтана (за бажанням).

2. чи можна в машині, подібній до гідравлічної, використати замість рідини повітря? Відповідь обгрунтувати.

Скарбничка цікавих фактів

O Знання – сила!

У Давньому Римі, найімовірніше, закон сполучених посудин не був відомий. Тому, прокладаючи водопровід, римляни зводили спеціальні насипи з нахилом униз. Вони були впевнені, що вода не може самостійно підніматися вгору.

O Насоси бувають різні

Наше серце працює подібно до насосу. Під час скорочення серцевого м’яза (у медицині цей момент називається систола) кров під тиском виштовхується із серця в артерії (спеціальні клапани не пускають її назад). Коли ж серцевий м’яз розслаблюється (діастола), він заповнюється венозною кров’ю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Сполучені посудини - Плани-конспекти уроків по фізиці


Сполучені посудини