Сполучна і розподільна властивості множення

УРОК 48

Тема. Сполучна і розподільна властивості множення

Мета: повторити одиниці вимірювання величин; відпрацювати вміння виконувати множення величин із застосуванням сполучної та розподільної властивостей множення.

Тип уроку: вдосконалення вмінь і навичок.

Обладнання: таблиця для усної лічби “Властивості множення”.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Завдання №№ 443, 445, 447 (1, 3), 449, 451 – 5 учнів виконують біля дошки (коротку умову задачі і вказівки вчитель заздалегідь записує на дошці), наприклад,

у такій формі:

№ 443

1) 5a – 20b = □ab, якщо а = 4, b = 68, то □ab = □;

2) 4m – 50n = □mn, якщо m = 22, n = 34, то □mn = □ тощо.

2. Одночасно з цим решта учнів самостійно розв’язують задачі аналогічного змісту.

Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1. Обчисліть найзручнішим способом (використовуючи властивості множення):

1) 4 – 13 – 25;

2) 125 – 17 – 8;

3) 405 – 82 + 405 – 18;

4) 23 – 48 – 35 – 23 + 87 – 23;

5) 217 – 43 – 27 – 43 + 190 – 57.

1) 5 – 17 – 20;

2) 8 – 37 – 125;

3) 568 – 43 – 566 – 43;

4) 52 –

187 – 52 – 43 – 52 – 44;

5) 358 – 57 – 57 – 108 – 250 -57.

2. Обчисліть значення виразу, попередньо спростивши його:

1) 5m – 20n, m = 63, n = 4;

2) 22х + 98х, х = 6;
3) 72а – 72 – 284, а = 584.

1) 25a – 4b, a = 74, b = 3;

2) 82b – 28b, b = 32;

3) 769 – 87 – 87 – b, b =369.

3. Знайдіть пропущені величини:

1 км = □ м;

1 м = □ см;

1 т = □ ц = □ кг;

1 грн. = □ к.;

1 доба = □ год.;

1 год. = □ хв.

Розв’язання задач самостійної роботи перевіряється одразу по її завершенні. (Відповіді можуть бути записані вчителем за дошкою заздалегідь). Оцінити можна тільки деякі роботи, наприклад, перші 5 учнів, що виконали роботу, отримують за бажанням оцінку.

III. Актуалізація опорних знань

Під час перевірки домашнього завдання учні повторюють властивості множення на натуральне число і способи застосування цих властивостей для опрацювання виразів і раціоналізації обчислень.

IV. Оперування знаннями та оволодіння способами діяльності в новій ситуації

Учитель. Ви вже знаєте, що сполучну і розподільну властивості множення ми застосовуємо для спрощення виразів і виконання арифметичних дій найбільш зручним способом. Але існує ще одна сфера застосування цих властивостей – дії з величинами (відстань, час тощо). Зараз ми розглянемо декілька прикладів, розв’язаних саме із застосуванням властивостей множення. (Учні розглядають розв’язання приклада 5.)

Потім учням пропонується для виконання № 452.

Також слід звернути увагу учнів на № 454. Знайти правильний підхід для розв’язання цього завдання допоможуть запитання вчителя, наприклад такі:

1) Добутки яких пар чисел закінчуються на нуль?

2) Чи потрібно записувати всі множники в добутку даних чисел? і т. ін.

V. Контроль засвоєння знань

1. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:
1) 4 – 86 – 25;

2. 2) 8 – 39 – 125;

3. 3) 78 – 43 + 43 – 22.

4. Скількома нулями закінчуються добутки всіх натуральних чисел від 12 до 40 включно?

VI. Домашнє завдання

П. 16, № 453; 447 (2,4); 437 (3, 4); повторити № 456.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Сполучна і розподільна властивості множення - Плани-конспекти уроків по математиці


Сполучна і розподільна властивості множення