СПОРІДНЕНІСТЬ МУЗИКИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Урок 21. СПОРІДНЕНІСТЬ МУЗИКИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Вступ
Сьогодні ми продовжимо знаходити спільне в музиці слов’янських народів.
Послухайте музичний твір одного зі слов’янських народів і поміркуйте, музика якого народу прозвучала. Який жанр твору?
Слухання музики. Визначення твору
(Звучить коломийка)
Ми почули веселу, запальну коломийку. До речі, коломийка – це українська народна гуцульська пісня типу частівки.
Ми пам’ятаємо, що в коломийках стисло, але водночас дотепно й образно змальоване

життя українського народу, його морально-естетичні погляди.
Слухання. Р. Щедрін. Концерт для оркестру “Пустотливі частівки”

У російського народу є музичні твори, схожі на коломийки. Їх називають частівками. Це російські народні пісні, які складаються з багаторазового повторення невеличких куплетів. За змістом частівки різні: від гострої сатири, пустотливого гумору до ліричних роздумів.

Ми знаємо, що інколи композитори звертаються до народної музики і використовують народні мелодії у своїх творах.

Видатний російський композитор Родіон Щедрін в інструментальному Концерті

для оркестру спробував передати характерні особливості та настрій російських частівок. Він використав тему російської частівки і розвинув її у великий оркестровий твір.

Послухайте Концерт для оркестру “Пустотливі частівки” і зверніть увагу на виразну роль тембрів різних груп оркестру й окремих інструментів.
Аналіз прослуханого твору
У Концерті для оркестру Родіона Щедріна слід відзначити виразну роль тембрів різних груп оркестру (ударних і мідних духових), а також окремих інструментів.
Особливо виділяється труба, що виконує головну мелодію на фоні пустотливого “ухання” духових у низькому регістрі.
Розповідь про українські мотиви у творчості М. Глінки
Деяких композиторів надихає народна творчість не тільки свого народу, а й інших.

У 1838 році російський композитор Михайло Іванович Глінка здійснив велику подорож по Україні. Він побував у різних містах і селах, де слухав та вивчав українські народні пісні. Глінка був вражений красою української природи краю, милозвучністю мови, співучістю нашого народу.

“Обітована земля мого серця” – так називав Україну російський композитор. Тут він познайомився з українським поетом Віктором Забілою та написав на його вірші романси “Не щебечи, соловейку” та “Гуде вітер вельми в полі”.

Демонстрація романсу “Гуде вітер вельми в полі”
Сьогодні ми познайомимося з одним з романсів на музику Михайла Глінки та розучимо його.

Послухайте романс “Гуде вітер вельми в полі” й скажіть, про що розповідається в ньому та які засоби музичної виразності використав композитор, щоб надати творові саме українського колориту.

У пісні розповідається про нелегку долю козака. Мелодія наспівна, широка, водночас журлива і стурбована.
Для неї характерний помірний темп, широке легато. Здається, ніби вітер гойдає козака, хоче його заспокоїти та доля не дозволяє це зробити.

Розучування романсу “Гуде вітер вельми в полі”
Караоке. Романс “Гуде вітер вельми в полі”

Підсумки уроку
Сьогодні ми дізналися, що у своїй творчості композитори часто використовують мелодії народних пісень. Крім того, ми відкрили ще одну сторінку творчості російського композитора Михайла Глінки, на яку вплинула саме українська народна музика.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


СПОРІДНЕНІСТЬ МУЗИКИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ - Плани-конспекти уроків по музиці


СПОРІДНЕНІСТЬ МУЗИКИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ