СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Екологія – охорона природи

СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ – сукупність матер. умов, сусп. соц. установок (культури, звичаїв, побуту тощо) та прир. чинників, які в поєднанні складають умови поведінки особистості, а також зворотний вплив її на ці умови. Поняття С. ж. л. включає активну участь людини в процесі формування умов життя, її адекватну реакцію на умови довкілля, а також працю, побут, задоволення матер. і духов. потреб, участь у сусп. житті, норми і правила поведінки людей.
СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ