Способи виробництва сталі – Метали

Хімія
Неорганічна хімія

Метали

Способи виробництва сталі

Сталь – сплав заліза з вуглецем та іншими домішками. Масова частка Карбону в сталі не перевищує 1,7 %.
У процесі переробки чавуну на сталь у сплаві зменшується вміст Карбону, Силіцію, Фосфору, Сульфуру, Мангану. Їх видалення грунтується на реакціях окиснення киснем або ферум(ІІ) оксидом у розплаві. Отже, виплавлення сталі – процес окиснення.
1) Кисень повітря окиснює залізо та вуглець:
 Способи виробництва сталі   Метали;  Способи виробництва сталі   Метали
2) Ферум оксиди взаємодіють

із домішками, які містяться в чавуні:
 Способи виробництва сталі   Метали
 Способи виробництва сталі   Метали
 Способи виробництва сталі   Метали
 Способи виробництва сталі   Метали
3) Одержані оксиди реагують із флюсами, утворюючи легкоплавкі шлаки, які спливають на поверхню сталі й потім видаляються.
До сталі додають легуючі речовини, щоб надати їй певних властивостей: домішки хрому додають сталі високих механічних і антикорозійних властивостей, жаростійкості; із хромовольфрамової сталі роблять різальні інструменти; марганцевисті сталі стійкі до тертя й удару.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Способи виробництва сталі – Метали - Довідник з хімії


Способи виробництва сталі – Метали