Способи зв’язку слів у словосполученні

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення

Способи зв’язку слів у словосполученні

У залежності від характеру підрядного зв’язку між головними і залежними словами розрізняють три способи зв’язку слів у словосполученні: Узгодження, керування і прилягання.

Узгодження – такий спосіб підрядного зв’язку між словами, коли залежне слово вживається в тих самих роді, числі, відмінку, що й головне.

Наприклад:

Найдорожчий скарб оспівана зоря наше слово

Найдорожчого скарбу оспіваної зорі нашого слова

Найдорожчому

скарбу оспіваній зорі нашому слову

Хтось невідомий перші роси прив’ялі трави

Когось невідомого перших рос прив’ялих трав

Комусь невідомому першим росам прив’ялим травам

У словосполученнях, утворених способом узгодження, у ролі головного слова виступають іменники, займенники, а в ролі залежного – прикметники, дієприкметники, займенники та числівники.

Керування – такий спосіб підрядного зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тому відмінку (з прийменником чи без прийменника), якого вимагає головне слово.

Наприклад: допомагати (кому?) матері, підійшли (до

кого?) до нас, надіятися (на кого?) на себе, лист (чого?) паперу, думка (про кого?) про батьків, гірший (від кого?) від ворога, знесилений (чим?) хворобою, нарівні (з ким?) з батьком.

У словосполученнях, утворених способом керування, у ролі головного слова вживаються дієслова, іменники, прикметники, дієприкметники та прислівники, у ролі залежного – іменники та займенники.

Прилягання – такий спосіб підрядного зв’язку, при якому залежне незмінюване слово поєднується з головним лише за змістом.

Наприклад: Прийшли надвечір, дивиться уважно, надзвичайно цікавий, точно підмічений, відповів посміхаючись, вирішили повернутися.

У словосполученнях, утворених способом прилягання, у ролі головного слова вживаються дієслова, прикметники або дієприкметники, у ролі залежного – прислівники, дієприслівники та неозначена форма дієслова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Способи зв’язку слів у словосполученні - Довідник з української мови


Способи зв’язку слів у словосполученні