Спостереження не суцільне

Спостереження не суцільне – обстеження частини відібраних за певним правилом одиниць статистичної сукупності з метою отримання її узагальнених характеристик. Залежно від методу формування сукупності, що підлягає обстеженню, розрізняють С. н. основного масиву і вибіркове, а також монографічне та анкетне. За методом основного масиву обстежують найтиповіші одиниці сукупності. Вибіркове спостереження передбачає дослідження певної частини випадково відібраних елементів генеральної сукупності.
Спостереження не суцільне