Спостереження суцільне

Спостереження суцільне – спостереження за всіма без винятку одиницями статистичної сукупності. Так, якщо дослідженню підлягають промислові підприємства регіону, обстеження всіх зареєстрованих промислових підприємств регіону є суцільним. Формою такого С. с. є статистична звітність.
Спостереження суцільне