Спостереження в природі

ВСТУП

§ 2. Спостереження в природі

Пригадайте

Як змінюється кількість сонячного світла і тепла протягом доби і року?

Якими приладами ви користувалися, спостерігаючи за погодою?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Спостереження за висотою Сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі

Як визначати висоту Сонця над горизонтом. Земля, обертаючись навколо своєї осі й рухаючись навколо Сонця, постійно змінює своє положення відносно небесного світила. Тому змінюється і кут падіння сонячних променів. Цей кут буде різним упродовж

року у вашій місцевості, а також різним в один і той самий час у різних місцях земної кулі. Найвищу висоту над горизонтом щодоби в кожній місцевості Сонце має опівдні. Саме тому найвища добова температура буває після 12-ї години. Найвища висота Сонця над горизонтом протягом року в Україні буває влітку (наприкінці червня – на початку липня), а найнижча – взимку (в кінці грудня – на початку січня). Вимірювати цей показник бажано щодня в один і той самий час. Уміння визначати висоту Сонця дасть можливість визначати тривалість дня і ночі протягом року.

 Спостереження в природі

Мал. 3. Умовні

позначення елементів погоди

Спостереження за погодою. Для проведення спостережень за погодою потрібне таке обладнання: календарі погоди, кутомір для вимірювання висоти Сонця над горизонтом, метеорологічні прилади: барометр, термометр, опадомір, гігрометр – вимірювач вологості. З цих приладів можна облаштувати метеомайданчик.

Заведіть календар погоди. Усі записи в ньому про зміни атмосферного тиску, температури повітря, напрямку вітру, хмарності та про опади робіть за допомогою умовних позначень елементів погоди (мал. 3). Спостереження проводьте систематично, в один і той самий час, наприклад о 8-й годині ранку.

Сезонні спостереження в природі. Вміти помічати сезонні зміни в природі дуже корисно. Так, якщо ви уважно спостерігатимете за рослинами, то навчитеся за їхньою допомогою визначати час. Відомо, що кульбаба розпускає свої квітки о 6-7-й годині ранку, а мати-й-мачуха – о 9-10-й годині, свої квітки кульбаба закриває о 14-15-й годині, а мати-й-мачуха – о 17-18-й. Пригадайте, які ще рослини мають чітку добову ритміку, і знайдіть такі рослини навколо.

Метою спостережень за водними об’єктами є визначення їхніх сезонних змін: температури води, яку вимірюють біля берега водним термометром, утворення льодового покриву (коли він з’являється вперше, чи є осінній і весняний льодохід, коли водойма скресає), мутність води, характер берегів і рослинності на них, наявність хвилювання.

Сезонні спостереження доречно розпочинати з вересня. Дані спостережень фіксуйте в зошиті.

Відмітьте восени, на яких деревах найбільше червоних і жовтих листків, а навесні – на яких деревах найбільше з’явилося листків.

 Спостереження в природі

Мал. 4. Сезонні зміни у природі: 1 – рання осінь; 2 – перший сніг

Простежте, як птахи та інші тварини готуються до зими. Опишіть осінні роботи у полі чи на городі. Зберіть осінній букет для виставки “Природна фантазія” і придумайте йому назву, поясніть її. Опишіть стан грунту кожної пори року.

Під час спостережень за сезонними змінами (мал. 4) учіться помічати і виділяти найголовніші зміни, що відбулися з рослинами і тваринами, порівнювати ці зміни, робити самостійно висновки й узагальнення. Поєднайте спостереження за рослинами і тваринами зі спостереженнями за погодою та спробуйте пояснити зв’язки, які між ними існують.

ПІДСУМКИ

– Зміна висоти Сонця над горизонтом залежить від добового і річного рухів Землі.

– За погодою слід спостерігати щодня в один і той самий час за допомогою приладів та візуально.

– Сезонні спостереження – це спостереження за змінами стану водойм, у житті рослин і тварин, у господарській діяльності людей.

Запитання і завдання для самоперевірки

За результатами сезонних спостережень у природі напишіть невелику творчу роботу (оповідання, твір, вірш, казку). Підберіть приказки і прислів’я, у яких ідеться про сезонні зміни в природі. Поясніть їхній зміст.

За якими погодними явищами ви спостерігали візуально?

Яка висота Сонця над горизонтом у вашій місцевості у вересні? Чому змінюється висота Сонця над горизонтом?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Спостереження в природі - Географія


Спостереження в природі