Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах

Урок 110

Тема. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах

Мета: показати роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах, формувати вміння використовувати прислівники у різних текстах, визначати їх роль; розвивати вміння розпізнавати прислівники в усному і писемному мовленні; виховувати культуру мовлення.

Обладнання: картки індивідуального опитування, словники синонімів, малюнки першоцвітів.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота над вправою 186

2. Картка

індивідуального опитування

Картка 1

До поданих прислівників добери синоніми, подані в дужках.

Багаторазово, безжалісно, важко, видимо-невидимо, гарно, глухо, дбайливо. (Багато, скрутно, безсердечно, часто, добре, тихо, старанно)

Картка 2

До поданих прислівників добери антоніми.

Вчора –

Всюди –

Корисно –

Разом –

Спочатку –

Спереду –

Картка 3

Заміни вислови синонімічними прислівниками.

– Лягати разом з курми –

– Шукати по гарячих слідах –

– Працює, як сонна муха –

– Дав, як кіт наплакав –

– Прийде, як

рак свисне –

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Хвилинка чистопису

Пр ис лі вник

Перевірка – взаємоперевірка за зразком.

– Яке слово можна зібрати?

2. Відновлення опорної таблиці

– Розкажіть все, що знаєте про прислівник.

– Проведіть порівняльний аналіз прикметників і прислівників:

1) Що означає?

2) На які питання відповідає?

3) Змінна чи незмінна?

4) З якою частиною мови найчастіше зв’язується в реченні?

5) Яким членом речення є?

III. Оголошення теми й мети уроку

– Сьогодні ми дізнаємось, яку роль відіграє прислівник у різних текстах.

– А які тексти бувають?

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Списування з граматичним завданням (за вправою 187)

2. Пошукова робота

Вправа 188 (1,2) – колективно, усно.

Завдання 3 – самостійно.

– Порівняйте роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах.

3. Групова робота (за вправою 192)

Роботу над вправою доцільно організувати за варіантами:

І варіант – скласти художній текст;

ІІ варіант – скласти науково-популярний текст.

Провести порівняльний аналіз двох текстів, з’ясувати роль прислівників у кожному з двох текстів.

V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота з ребусами (вправа 190 і 194)

Гра “Хто швидше?” – змагання між хлопчиками та дівчатами.

Вправа 190 (1, 2) – назад, попереду, ліворуч, праворуч.

Вправа 194 (1, 2) – восени, взимку, влітку.

2. Робота із словниковими словами

– Доберіть антонім до слова попереду.

– Що можеш розповісти про правопис цього слова?

– Подумайте, як записати слова:

(з)заду; (с)пер_ду

– Чому разом? (Прислівник не вживається з прийменниками.)

– Яку літеру потрібно вставити у слово спереду? Чому? Доведіть.

– Запишіть ці слова у словничок. Що про них треба запам’ятати?

– Самостійно складіть речення з кожним із прислівників. Запишіть їх.

VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

– За чим ми сьогодні спостерігали?

– Який висновок зробили?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Вправа 191; повторити словникові слова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах - Плани-конспекти уроків по українській мові


Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах