СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЖИВАННЯМ ДІЄСЛІВ НЕОЗНАЧЕНОЇ ФОРМИ У ПРИКАЗКАХ І ПРИСЛІВ’ЯХ, ПОРАДАХ, ІНСТРУКЦІЯХ. ПОБУДОВА ПОРАД, ІНСТРУКЦІЙ

Мета: вчити учнів добирати неозначену форму до дієслів, поданих в інших формах, використовувати неозначену форму в побудові навчальних текстів-інструкцій, порад; спонукати учнів до навчання; виховувати любов до української мови.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів’ями

– Прочитайте, поясніть зміст. Спишіть. У дієсловах виділіть закінчення, усно поставте до них питання. Підкресліть дієслова у неозначеній формі, що мають протилежне значення.

1) Спершу треба розсудити,

а тоді робити. 2) Краще добре робити, ніж гарно говорити. 3) Погане слово краще проковтнути, ніж промовити. 4) Легко говорити, та не так легко зробити.

2. Каліграфічна хвилинка

З зад ду ззаду

– Уведіть слово у речення. Доберіть спільнокореневі слова, які належать до різних частин мови.

3. Словникова робота

Гра “Склад загубився”

Лі…руч

Мі…нець

Дисцип…на

Кі…метр

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви закріпите і поглибите знання про неозначену форму дієслова.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Гра “Добери

синоніми”

– До поданих дієслів неозначеної форми доберіть синоніми, виділіть закінчення.

Бажати, ясніти, радіти, забавляти, перемагати.

Слова для довідок: бавити, вигравати, світліти, хотіти, веселитися.

2. Словотворча робота

– Від неозначеної форми дієслів, що відповідають на питання що робити?, утворіть за допомогою кількох наведених префіксів дієслова, які б відповідали на питання що зробити?. Запишіть їх. Позначте префікси.

Префікси: про-, по-, з-, пере-, до-, за-.

Що робити?

Що зробити?

Садити

Посадити, пересадити

Малювати

Лазити

Сміятися

Співати

3. Фізкультхвилинка

4. Робота в парах

Гра “Математична граматика”

НА + ГО + РІХ – IX + ОДИ + ТИН – Н = …

В + МИР – Р + ТИСК – К + Я = …

ВИ + ВЕРХ – X + НУ + ТИР – Р + СЬК – К = …

5. Гра “Знайди дієслова в дієсловах”

Зрозуміти, здобути, намилитися.

– Поставте питання до поданих і утворених дієслів.

6. Робота в парах

– Продовжте прислів’я, добираючи дієслова неозначеної форми.

– Добре того вчити, хто хоче все… (знати).

– Що знати і вміти – за плечима… (ке носити).

– Розуму не позичити і за гроші… (ке купити).

– Хочеш знати – не соромся… (питати).

7. Робота в групах

– Дієслова в неозначеній формі вживаються не тільки в усній народній творчості, але й під час складання пам’яток, порад, текстів-інструкцій.

Уважно прочитайте поради і знайдіть у них дієслова в неозначеній формі.

Поради для школярів

1. Книжку треба тримати в чистоті.

2. Сторінки слід перегортати за верхній ріжок.

3. Не можна виривати з книжки аркушів.

4. Кожен учень повинен берегти свій підручник.

– Згадайте, що таке інструкція. (Інструкція – вказівка на порядок і засоби виконання певної роботи, користування приладами, інструментами.)

– Прочитайте текст-інструкцію щодо виготовлення персонажів для пальчикового театру і знайдіть у ньому дієслова в неозначеній формі.

1. Склади тканину навпіл. Вибери викрійку та прикріпи її шпильками до тканини.

2. Вирізавши деталі, отримаєш 2 тулуба, 2 вуха.

3. Уклади вушка між двома деталями тулуба. З’єднай деталі, прошивши швом “уперед голку”.

4. Із гудзиків, бісеру, клаптиків тканини зроби очі та мордочку.

– За такою схемою можна виготовити будь-якого пальчикового персонажа.

– Навіщо потрібно вміти складати інструкцію?

– Складіть поради, роз’яснення (інструкції), як провести гру, виготовити іграшку тощо.

8. Самостійна робота

– Утворіть від поданих дієслів неозначену форму за зразком.

Ходжу – ходити; любив; радів; пишу; працював; зробив; пішов; стелить; вирувати; зашумів, прокинулися; потягнулися; забринів; котилася; прийшов.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що таке дієслово?

– З якою частиною мови найчастіше пов’язане дієслово? Наведіть приклади.

– Яким членом речення виступає дієслово? Наведіть приклади.

– Що таке неозначена форма дієслова? Наведіть приклади.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЖИВАННЯМ ДІЄСЛІВ НЕОЗНАЧЕНОЇ ФОРМИ У ПРИКАЗКАХ І ПРИСЛІВ’ЯХ, ПОРАДАХ, ІНСТРУКЦІЯХ. ПОБУДОВА ПОРАД, ІНСТРУКЦІЙ - Плани-конспекти уроків по українській мові


СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЖИВАННЯМ ДІЄСЛІВ НЕОЗНАЧЕНОЇ ФОРМИ У ПРИКАЗКАХ І ПРИСЛІВ’ЯХ, ПОРАДАХ, ІНСТРУКЦІЯХ. ПОБУДОВА ПОРАД, ІНСТРУКЦІЙ