СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА

УРОК № 9. СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА

Мета уроку: показати, що споживач є основним суб’єктом сучасної економіки; з’ясувати зміст потреб і їхню класифікацію; з’ясувати відмінність понять “потреби” і “споживчі блага”; з’ясувати причини безмежності потреб, структуру споживчих благ; формувати логічність і послідовність у викладенні своєї думки; виховувати економічне мислення та розвивати допитливість і самостійність.

Основні поняття: споживче благо, потреба.

Тип

уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда (“мозковий штурм”)

Укажіть, чи правильні твердження:

1. Економічні потреби – це відносини, які характеризують зв’язок людей з умовами життєдіяльності.

2. Людські потреби є обмеженими, а ресурси безмежні.

3. Потреби задовольняються споживчими благами.

4. Потреби – це бажання володіти певними речами, відчуття нестачі, якщо це бажання лишається незадоволеним.

5. Закон зростання потреб характеризує появу все нових і нових потреб.

III. Мотивація

навчальної та пізнавальної діяльності

Нас оточують товари та послуги. Уява споживачів постійно малює все нові та нові товари й послуги, тому вони є головною дійовою особою для виробників. У сучасному світі витрачається велика кількість грошей на рекламу, щоб змусити споживача якомога більше купувати товарів і послуг, а виробнику виробляти та збагачуватись.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

У людей різні потреби, які вони задовольняють, щоб забезпечити своє існування. Потребами називають усі фізичні і духовні

Відчуття людиною певної необхідності, які можна задовольнити за допомогою товарів і послуг. Речі і послуги, здатні задовольнити наші потреби, називаються споживчими благами.

Щоб не плутати поняття “потреба” і “споживче благо”, спробуємо за допомогою наведених схем “Класифікація потреб” і “Класифікація споживчих благ” побудувати діаграму Вена, з якої побачимо спільне й відмінне в цих поняттях.

Класифікація потреб

 СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА

Класифікація споживчих благ

 СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА

“Діаграма Вена”

 СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА

1. Малюємо два кола, що перетинаються. У загальному просторі, утвореному шляхом перетину кіл, запишемо всі спільні ознаки, а в просторі, що не перетинається, – відмінні ознаки.

2. Наведіть приклади різних видів потреб. Заповніть таблицю.

Потреби

Індивідуальні

Колективні

Матеріальні

Першочергові

Другорядні

3. Наведіть приклади кількох індивідуальних потреб, які в ході економічного розвитку стали колективними. (Освіта, транспорт)

4. Які чинники впливають на потреби споживача? (Умови життя, клімат, звички, мода, транспорт, професія, доходи тощо)

5. Що називають безкоштовним благом? Наведіть приклади. (Вода, повітря, лікарські рослини в лісі, сонячне тепло)

6. За яких умов безкоштовні блага стають платними?

7. Назвіть приклади різних видів товарів.

8. Наведіть приклади, коли одне споживче благо задовольняє різні групи потреб.

9. Наведіть приклади послуг, призначених для виробництва або споживання.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Поясніть, як ви розумієте вислів Адама Сміта: “Однакове в усіх людей постійне прагнення покращити своє становище – це початок, з якого витікає як суспільне і національне, так і особисте багатство”.

VI. Домашнє завдання

Написати твір. Уявіть, що ви з друзями опинилися на безлюдному острові. Пофантазуйте, які потреби і яким чином ви будете задовольняти на острові в першу, другу та наступні черги. Побудуйте свою “піраміду потреб”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА - Плани-конспекти уроків по хімії


СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА