Споживання кінцеве

Споживання кінцеве – вартість товарів і послуг, яка спрямовуються на задоволення індивідуальних, колективних і суспільних потреб, а за своєю структурою включає фонди споживання, нагромадження та заміщення вибулих основних фондів. С. к. за своїм обсягом відрізняється від кінцевого продукту на сальдо зовнішньої торгівлі.
Споживання кінцеве