Справедлива вартість

Справедлива вартість – 1) вартість, в основу якої покладено суспільно необхідні витрати праці на підприємствах, фірмах і компаніях, що виробляють переважну кількість товарів за рівності попиту і пропозиції на них; 2) конкретною формою вияву С. в. є реалізація товарів за ціною, яка забезпечує відшкодування витрат виробництва або собівартості продукції й отримання оптимального прибутку.
Справедлива вартість