Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 67

Тема. Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Мета:

– навчальна: надати знання учнями проспрощення приголосних; формувати орфографічні й орфоепічні вміння;

– розвивальна: розвивати навички слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення; навички виразного читання; розвивати логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

– виховна: виховувати повагу до сім’ї, родини, Батьківщини.

Внутрішньопредметні

зв’язки: фразеологія, орфографія, орфоепія, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура, мистецтво.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Спостереження над мовним матеріалом

> Послухайте прислів’я. Чи можна стверджувати, що вони об’єднані однією темою?

> Запишіть прислів’я, поділивши слова на склади. Визначте, у якому із прислів’їв складів найбільше, у якому – найменше.

1. Сім’я міцна – горе плаче! (8)

2. До свого роду – хоч через воду. (10)

3.

Нащо клад, коли в сім’ї лад. (8)

> Поясніть розділові знаки в останньому прислів’ї.

Підготовча вправа

> Доберіть до запропонованих слів спільнокореневі. Порівняйте їхню вимову й написання. Що ви помітили?

Виїзд, радість, сердечний, блиск, піст.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

> Ознайомтесь із таблицею, сформулюйте правило спрощення в групах приголосних.

Повне спрощення (тобто в усному мовленні та на письмі) відбувається:

1) при відмінюванні й творенні слів (коли до наявних звукосполучень [жд], [зд], [ст], [рд], [сл] додається звук [н], [л], [ц], середні [д], [т] випадають):

Ж (д) н

З(д) н

С (т) н

С (т) л

С (т) ц

Р (д) ц

С (л) н

Тиждень – тижні, тижнями

Проїзд – виїзний, об’їзний,

Якість – якісний; честь – чесний

Лестощі – облесливий, улесливість

Містити – місце, місцевість

Серденько-серце, серцевина (давньор. Сьрд’ьце)

Масло – масний, Масниця

2) У групах приголосних зк, ск (при творенні дієслів із суфіксом – ну – та закінченням – е випадає [к]):

З (к) н

С (к) н

Брязк – брязнуло, брязнути, брязне

Тиск – тиснуло, тиснути, тисне

Винятки (спрощення не відбувається):

1) в українських словах:

Стл

Стн

Стс

Скн

Кістлявий, пестливий, хвастливий

Шістнадцять, зап’ястний, хворостняк

Шістсот

Випускний, вискнути, рискнути, тоскно, скнара

2) в іншомовних прикметниках: баласт – баластний, компост – компостний, форпост – форпостний.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Попереджувальний диктант

> Прослухайте речення, визначте слово, у якому відбулося спрощення, поясніть його правопис і запишіть у зошит.

1. Хороше, коли є смуги захисні, ні піски, ні посухи не страшні! (І. Нехода) 2. У княжий табір вісник вість приніс, що меч тевтона над Волинню звис (М. Бажан). 3. Тікав перед нами напасник і кат, бо ми помагали як братові брат (А. Малишко). 4. Віють вітри перехресні й зустрічні (А. Малишко). 5. Проходять благовісні хмари, шумить уквітчана трава (М. Рильський).

Гра “Інтелектуал”

> Продовжте речення.

1. Найбільше пестить і голубить свою дитину… (мама). 2. Своїх онуків розуму навчає старенький… (дідусь). 3. Твою матусю донечкою кличе твоя… (бабуся). 4. Дочка моєї мами – то моя… (сестра).5. Син мого дідуся – мій… (тато). 6. Дочка моєї бабусі – моя… (мама). 7. Тато мого тата… (дідусь). 8. Онук чи онучка мого дідуся – це… (я).

> Утворіть похідні слова зі спрощенням у групах приголосних.

Кількість, пристрасний, доблесний, чесність, область, жалість, щастя, користь, брязкіт, участь, швидкість, ремесло.

> Складіть два речення про родичів, увівши утворені слова зі спрощенням у групах приголосних.

“Хто більше”. Самостійна робота з текстом

> Прочитайте текст. Знайдіть у ньому слова, у яких відбулося спрощення

Сім’я – група людей, родичів, які проживають разом, спільно: чоловік і жінка, батьки і діти. Їх об’єднує цілісність життя: спільний дім, господарство, спосіб життя. У давнину в Україні батьки мали багато дітей – кількісно сім Я, саме стільки осіб вважалася повною сім’єю.

В Україні говорять: “Без сім’ї немає щастя на землі”. Саме в сім’ї дитина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить у широкий світ, навчається любові і добра, тут вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам’ять свого роду – бути щасливою.

Батьки – це найцінніше, що є в кожної дитини. Батько і мати – найрідніші і найближчі кожному з нас люди. Від них ми одержуємо життя. Вони нас вчать усьому розумному й корисному, вкладають у наші вуста добрі слова.

Якщо говорити між нами,

То все починається з мами.

І казочка перша у світі,

І сонячна подорож в літо.

Найперші легенькі сніжинки

І сяюче диво – ялинка.

Від мами – і літери,

Й слово,

І зроблена разом обнова…

Якщо говорити між нами,

То все починається з мами.

М. Пономаренко

Слово “мама” входить у наше життя тихо й непомітно. Вона оберігає нас від усього злісного, безжалісного, і в самому звучанні цього слова – наш захисток.

На світі білому єдине,

Як і дніпрова течія,

Домашнє вогнище родинне,

Оселя наша і сім’я.

Дмитро Білоус

Якщо ти розумний, чемний –

Гарне і твоє ім’я.

І за тебе недаремно

Буде горда вся сім’я.

Ганна Черінь

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Лінгвістичне спостереження

> Назвіть рядок, у якому транскрипція слів записана без помилок (1,2).

А) [свідоцтво], [л’ічба], [беиж: ал’існий].

Б) [рухайец’:а], [роз:увайес’:а], [л’ічба].

В) [зліст’], [веден’:а], [пещерний].

Г) [контрасний], [футбол], [с:утулений].

Бесіда

> Яким може бути спрощення?

> Чому це відбувається?

> Назвіть слова-винятки, у яких спрощення не відбувається ні на письмі, ні у вимові.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу з підручника.

> Пошукова робота: напишіть прізвища, ім’я, по батькові своїх родичів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення - Плани-конспекти уроків по українській мові


Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення