ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Ссавці – це найдосконаліше організована гілка на дереві тваринного світу.

Від автора

&32. ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Основне поняття: ССАВЦІ

Пригадайте! Хто такі плазуни?

Поміркуйте

Предками ссавців вважають примітивних звірозубих рептилій – теріодонтів. Дослідження показують, що ці рептилії та їх найближчі родичі мали дуже незвичний зовнішній вигляд – це були проміжні форми між плазунами і ссавцями. Вони нагадували вкритих частково шерстю, а частково лускою

ящерів з іклами та багатьма ознаками ссавців. Які ж ознаки ссавців у них з’явилися?

 ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 128. Звірозубі pептилії

ЗМІСТ

Які ознаки ссавців є визначальними?

ССАВЦІ – це. хордові хребетні теплокровні тварини, для яких характерне вигодовування малят молоком. Цей клас налічує більше 5000 видів (в Україні – понад 100), але кожного року науковці відкривають десятки нових невідомих раніше видів ссавців. Так, у 2009 році відкрито 11 видів, у 2010 – 14 видів.

Серед усіх хребетних ссавці є найбільш високоорганізованими тваринами, які в наш час зайнята панівне становище

в тваринному світі. Найзагальнішими рисами прогресивної організації ссавців є розподіл зубів на групи за функціями, наявність волосяного покриву й різноманітних залоз в шкірі, розташування кінцівок під тулубом, розвиток зародка в організмі матері, вигодовування малят молоком та ін. Розміри ссавців коливаються від дрібних (наприклад, карликова білозубка довжиною до і см і вагою 1,5 г) до велетенських (синій кит довжиною до 33 м і вагою 150 т).

Ссавці мають волосяний покрив й досконалу теплорегуляцію, завдяки чому можуть жити в арктичній мерзлоті (білі ведмеді) та спекотних пустелях (верблюди), в умовах високогір’я Гімалаїв (сніговий барс) та глибин океанів (кашалоти).

 ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 129. Представники ссавців: 1 – олінгіто – ссавець з групи енотів, відкритий у 2013 році: 2 – білозубка карликова: 3 – сніговий барс, або ірбіс

Сучасними групами ссавців є Яйцекладні (качконіс, єхидна) та Живородні (сумчасті, гризуни, хижі, кити, копитні, примати та інші), які відкладають яйця або народжують дитинчат після певного періоду виношування. Але всі ссавці вигодовують малят молоком, завдяки чому можуть розмножуватися в найрізноманітніших умовах. Зовнішній вигляд ссавців дуже різноманітний і тісно пов’язаний з умовами існування й способом життя. Більшість видів – це наземні тварини, поширені майже скрізь на суходолі.

Таблиця 10. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ССАВЦІВ

Група

Пристосування

Приклади

Наземні ссавці

Пристосовані до швидкого бігу, мають стрункий тулуб, видовжені кінцівки та довгу шию

Коні, зебри, олені, вовки

Підземні ссавці

Мають валькувате тіло, вкорочені кінцівки, ледь виражену шию, тонкий слух та нюх.

Ховрахи, кроти, сліпаки, бабаки

Водяні ссавці

Обтічна форма тіла, ласти або кінцівки з плавальники перетинками

Тюлені, моржі, кити, видри

Літаючі ссавці

Наявність шкірних складок між кінцівками, перетворення передніх кінцівок на крила

Сумчасті білки, білки-летяги. кажани

Отже, ссавці – це різноманітна й поширена група хребетних тварин, визначальними ознаками яких є диференційовані зуби, вигодовування малят молоком та волосяний покрив тіло.

Які особливості зовнішньої будови ссавців порівняно з рептиліями?

Відділами тіла в ссавців, як і в рептилій, є голова, шия, тулуб, хвіст.

На голові є очі з двома повіками (третя повіка недорозвинена), добре розвинені органи слуху, нюху, дотику, рот з губами, а всередині рота – зуби та язик, що є органом смаку. Передні та задні кінцівки зберігають будову, характерну для хребетних. Але на відміну від плазунів, їхні п’ятипалі кінцівки розташовані під тулубом, завдяки чому тіло підняте над землею й може швидко рухатися. Пальці ссавців мають кігті, нігті, копита, які допомагають при нападі, захисті, ритті, бігові тощо.

Покривами тіла ссавців є міцна й еластична шкіра, що характеризується значною товщиною й складною будовою. У шкірі розташовані чутливі рецептори, що сприймають впливи середовища. На відміну від рептилій, у покривах ссавців є різні шкірні залози, які виконують важливі функції.

 ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 130. Німецька вівчарка

Таблиця 11. ШКІРНІ ЗАЛОЗИ ССАВЦІВ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

Назва

Значення

Потові

Здійснюють видільну та теплорегуляторну функції

Сальні

Виділяють жир, який змащує волосся та шкіру, запобігаючи намоканню

Пахучі

Виділяють секрет для спілкування між тваринами, відлякування ворогів

Молочні

Є видозміною потових і виділяють молоко для вигодовування малят

 ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 131. Будова шкіри ссавців: 1-епідерма, 2 – дерма, 3 – мировий шар

Характерною ознакою переважної більшості ссавців є волосяний покрив.

Його утворює остьове й пухове волосся та його видозміни – вібриси, щетина, голки, що виконують захисну, зігрівальну й чутливу функції. Волосяний покрив недовговічний й періодично замінюється на новий під час линяння. У шкірі ссавців виробляються пігменти, що зумовлюють забарвлення як її самої, так і волосяного покриву. Під шкірою багатьох ссавців утворюється прошарок жиру, що є важливим для існування в холодних водах та для перенесення несприятливих умов.

Отже, характерними особливостями зовнішньої будови ссавців є розташування кінцівок під тулубом, наявність волосяного покриву та шкірних залоз, що виконують різні важливі для організму функції.

Які особливості життєдіяльності ссавців?

Різноманітність форм й розмірів тіла, способів переміщення й живлення свідчать про високу пристосувальну здатність ссавців, що досягається особливостями їхніх процесів життєдіяльності.

Для ссавців характерна теплокровність, зумовлена інтенсивним обміном речовин і досконалими механізмами теплорегуляції. Усе це забезпечується удосконаленням дихання, травлення й нервової регуляції. Поліпшене дихання ссавців відбувається завдяки великій внутрішній поверхні легень для газообміну та пришвидшення дихальних рухів за допомогою нового для хребетних органа – діафрагми. Удосконалення травлення пов’язане з диференціацією зубів на різці, ікла та кутні, а також участю в розщепленні їжі різноманітних травних залоз. Нервова система ссавців, порівняно з іншими хребетними, є найскладнішою. Головний мозок збільшується в розмірах і збільшується площа кори великих півкуль за рахунок звивин і борозен. Це призвело до ускладнення й урізноманітнення проявів поведінки, серед яких величезне значення набуває турбота про нащадків та навчання їх у процесі спілкування.

Ссавці – роздільностатеві організми з внутрішнім заплідненням. Розвиток зародка в більшості ссавців внутрішньоутробний усередині організму самки в хатці. У цьому органі формується плацента, яка забезпечує взаємозв’язок плоду з організмом матері. Потім відбувається живородіння й вигодовування малят молоком, що продукується молочними залозами. Усе це забезпечує краще, порівняно з інтими тваринами, виживання молодняка. Тому кількість малят у приплоді невелика, а турбота про нащадків – високорозвинена.

Отже, життєдіяльність ссавців відзначається досконалістю, що й зумовлює високу адаптивність й екологічну різноманітність.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Визначте особливості зовнішньої будови ссавців у порівнянні з рептиліями.

1. Розгляньте відділи тіла ящірки й зайця-русака. Визначте подібність та відмінність відділів тіла в цих тварин.

2. Порівняйте органи, які розташовані на голові ящірки й зайця-русака. Визначте подібність та відмінності органів зору, нюху, слуху й дотику.

3. Вивчіть покриви ящірки й зайця-русака. Чим вкрите тіло ящірки, а тіло зайця? Яке значення мають для цих тварин їхні покриви?

4. Порівняйте кінцівки ящірки й зайця-русака. Що спільного в будові передніх та задніх кінцівок ящірки та зайця? Як розташовані кінцівки у цих тварин?

5. Сформулюйте висновки. Що спільного й відмінного в зовнішній будові рептилій та ссавців? Які причини цій подібності та відмінності?

 ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Біологія + Інформатика

Спілкування тварин (біокомунікація) – це здійснення зв’язку між особинами за допомогою вироблених ними сигналів. Ці сигнали можуть бути хімічними, механічними, оптичними, звуковими, електричними тощо й сприймаються відповідними органами чуття. Спілкування тварин полегшує пошуки їжі, захист від ворогів та шкідливих впливів, зустріч особин різної статі, взаємодію батьків і нащадків, формування груп і регулювання відносин між особинами. Найбільш розвиненими у ссавців є “мова” запахів, “мова” звучав та “мова” жестів. А що таке мова? Наведіть приклади спілкування в ссавців за допомогою цих способів передачі сигналів.

 ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Хто такі ссавці? 2. Назвіть найзагальніші ознаки ссавців. 3. Назвіть основні екологічні групи ссавців. 4. Яка характерна особливість покривів ссавців? 5. Які зуби в ссавців? 6. Який розвиток у більшості ссавців?

7-9

7. Які ознаки ссавців є визначальними? 8. Які особливості зовнішньої будови ссавців, порівняно з рептиліями? 9. Які особливості життєдіяльності ссавців?

10-12

10. Що спільного й відмінного в зовнішній будові рептилій та ссавців?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ - Біологія


ССАВЦІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ