США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 3. Країни Північної Америки

§42. США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Господарство. За масштабами економічного розвитку США випереджають інші країни світу. Загальновизнаною є думка, що США мають одну з найефективніших систем господарства. Це підтверджується макроекономічними показниками: держава має найбільший у світі показник сумарного ВВП – понад 14,6 трлн дол., а реальне зростання ВВП становить пересічно 3 % на рік. У США сформувалася ринкова модель

ринкової економіки – потужна технологічно, різноманітна щодо галузевої структури, найбільша за масштабами і обсягами виробництва. Основна риса американської моделі економіки – перевага приватної власності над державним сектором, перевага підприємницьких рішень в усіх сферах економіки: інвестуванні, виробництві, використанні людських ресурсів, розподілі та збуті продукції. Попри це, держава все-таки відіграє важливу роль в економічних процесах. Насамперед, вона через законодавство бере участь у регулюванні співвідношення між окремими галузями, впливає на місцеву владу з метою створення конкуренції,
протидіє монополізму, всіляко захищає інтереси окремих соціальних груп.

Реалії сьогодення

Провідна роль в економіці США належить корпораціям.

Так, за оцінками експертів, прибутки американських корпорацій у 2005 р. перевищували 20 трлн дол., а прибутки некорпоративних приватних підприємств – усього лише 1,5 трлн дол. Помічено, що велика частка продукції корпорацій виробляється невеликим числом найбільших фірм. Переважна частина прибутків зазвичай припадає на корпорації з капіталом понад 250 млн дол. їхня частка становить близько 2 % усіх корпорацій країни, а прибуток – понад 80 %. Зазвичай це транснаціональні корпорації (ТНК). На території США налічують близько 500 центрів ТНК.

Галузева структура господарства США характеризується чітко вираженою постіндустріальністю: переважна більшість ВВП – близько 80 % – створюється у сфері послуг. Частка матеріального виробництва у створенні ВВП становить відповідно близько 20 %, з них у сільському господарстві створюється дещо більше 1 % ВВП. Серед галузей матеріального виробництва обробна промисловість залишається найважливішою, натомість частка добувних галузей і сільського господарства постійно зменшується.

Промисловість. Найбільш розвинутими є наукоємні галузі промисловості, зокрема електроніка (мал. 123) та багатопрофільне машинобудування. Швидкими темпами в останні десятиріччя розвивалися лазерна техніка, генна інженерія та біотехнології. Серед інших галузей промисловості, які є традиційними для США, особливо ефективними є металургія, хімічна і нафтохімічна галузі промисловості, районами США є Північно-Східний,

 США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Мал. 123. Празька філія найбільшого американського виробника програмного забезпечення – корпорації “Майкрософт”

Основними промисловими районами США є Північно-Східний, Приозерний, Каліфорнійський, Аппалацький Підмонт. Промисловими центрами є такі міста, як Сент-Пол, Сент-Луїс, Даллас, Сіетл. У США сформувалося кілька потужних технопарків – своєрідних науково – технологічних лабораторій, в яких розвиваються найсучасніші галузі промисловості. Серед таких сучасних технопарків Силіконова долина Північної Каліфорнії, Шосе 128 у Бостоні, а також Вашингтонський, Даллас-Форт-Верт-Х’юстон та ін.

 США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Мал. 124. “Ексон Мобіл” – найбільша у США і світі промислова ТНК

Провідні підприємства

Найбільші компанії США. Це корпорації “Дженерал Електрик”,”Сіті груп” , “Ексон Мобіл”, “Дженерал Моторс”, “АйБіеМ”, “Американ Телеграф енд Телефон Груп”, “Вол-Март”, “еСБіСі комм’юнікейшнс” та ін. Найбільшою промисловою ТНК у США і в усьому світі є “Ексон Мобіл”, яка утворилася унаслідок злиття двох нафтових гігантів. Валовий дохід цієї компанії перевищує ВВП окремих країн, як-от Венесуела чи Туреччина. Компанія має виробничі відділення і філіали на всіх континентах, а дочірні фірми у більшості країн Європи, Азії і Латинської Америки. “Ексон Мобіл” видобуває понад 200 млн нафти на рік, а за прибутками значно випереджає компанію “Дженерал Моторс” (мал. 124).

Сільське господарство США вирізняється високим рівнем продуктивності, незначною часткою зайнятих і переважанням рослинництва. У рослинництві провідною галуззю є вирощування різноманітних зернових культур. Нині на США припадає понад 45 % світового виробництва кукурудзи, 12 % світового виробництва пшениці. Країна посідає провідні позиції щодо вирощування рису. Крім виробництва зерна, у США розвиваються садівництво і городництво, вирощується бавовник і різноманітні субтропічні культури. Зміна природних умов як з півночі на південь, так і з заходу на схід позначилася на закономірностях вирощування сільськогосподарських культур у вигляді своєрідних поясів – зернового, пшеничного, бавовняного, субтропічних культур та ін. У США представлені майже усі галузі тваринництва, серед яких за обсягами виробництва особливо виділяються скотарство, птахівництво і свинарство.

Американські фермери досягли найвищої продуктивності праці у світі. На початку XXI ст. один фермер США забезпечував потреби у продукції сільського господарства 59 осіб, західноєвропейський – 19, японський – 14. Однак є актуальною проблема банкрутства фермерів. За прогнозами американських експертів, найближчим часом кількість ферм знизиться з 2 до 1,5 млн. Поміркуйте, як можна призупинити цей процес. Якими можуть бути наслідки скорочення фермерських господарств США?

Сфера послуг США має дуже розгалужену структуру. Так, понад 25 % усіх послуг припадає на операції з нерухомістю, надання фінансових і страхових послуг. Близько 22 % послуг створюється в оптовій і роздрібній торгівлі; 26 % – це ділові, юридичні, соціальні, особисті послуги, а також охорона здоров’я, розваги, відпочинок, туризм та автосервіс. Частка транспорту та зв’язку становить понад 8 % усіх послуг, а на державне управління припадає понад 18 %.

Банківська справа з-поміж багатьох галузей сфери послуг є провідною. Вона характеризується концентрацією банківського капіталу при скороченні малих і середніх банків. У 50 з 12 тис. банків зосереджена третина активів і депозитів усіх банків США. Найпотужнішими з них є “Сіті Бенк Корпорейшн”, “Бенк оф Американ”, “Чейз Манхеттен Бенк” та ін.

Прогноз

На думку експертів, розвиток банківської сфери останніх років став причиною кризи, що розпочалася у США 2007 р. У післякризовий період відновлення економіки США і повернення нею втрачених позицій може бути найтривалішим з часів Другої світової війни. Падіння було настільки глибоким, що повернути докризовий пік ВВП за рік неможливо. У цьому відмінність останньої кризи від попередніх 10, коли ВВП повертався до свого докризового рівня протягом 12 місяців. Дефіцит у бюджеті США на 2010 фінансовий рік становитиме близько 10 %. Унаслідок цього державний борг країни у процентному відношенні до ВВП може зрости більш ніж удвічі і досягти приблизно 100 % ВВП 2012 р.

 США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Мал. 125. Скелясті гори – улюблений туристичний об’єкт американців

Американці як мобільна нація люблять подорожувати, тому важливою галуззю сфери послуг країни є туризм (мал. 125), який пов’язаний з відвідуванням великих міст і курортів, відпочинком на морських курортах і розвагами. Задля задоволення рекреаційних потреб громадян у країні була створена спеціальна мережа автомагістралей, яка дає змогу перетинати країну в усіх напрямках. В останні роки підвищився інтерес до подорожей потягом. Значною популярністю користується маршрут “Транс-Америка” – 12-добовий переїзд із Вашингтона до Лос-Анджелеса, а також залізничні тури до Скелястих гір із штату Айдахо до штату Монтана. Національні і тематичні парки із задоволенням використовують стародавні локомотиви і вагони для організації оглядових екскурсій.

Регіональний розвиток господарства. США є країною, в якій відчувається суттєва диспропорційність господарського розвитку між окремими територіями. Загальноприйнятим є поділ США на три великі економічні регіони – Північ, Південь і Захід. Проте у кожному з них існують менші регіони, що суттєво відрізняються один від одного розмірами, кількістю населення, господарською спеціалізацією і навіть своїми економічними проблемами.

Північ є провідним економічним регіоном США. Тут виробляється значна частина промислової і сільськогосподарської продукції. Майже всі промислові підприємства зосереджені у східній частині регіону. Сільське господарство переважає у західних штатах здебільшого у басейні Міссісіпі та в преріях. Одним з найбільших міст Півночі, яке виконує найрізноманітніші функції, є Нью-Йорк. Тут зосереджені промислові підприємства і потужні фінансові установи, розташована штаб-квартира ООН, машинобудівні і хімічні заводи, поліграфічні та швейні фабрики. Іншими важливими економічними, транспортними і культурними центрами регіону є Філадельфія, у якій розвинуті металургія, нафтохімічна та нафтопереробна галузі, Балтимор із суднобудівною та нафтопереробною промисловістю та міста Приозер’я: Чикаго і Детройт. На Півночі виробляють більше половини усієї сільськогосподарської продукції США.

Південь США спеціалізується переважно на нафтопереробній, нафтохімічній та алюмінієвій галузях промисловості (мал. 126). Більшість підприємств цих галузей розташовані у штаті Техас, на прибережній низовині сусідніх штатів та у долині річки Теннесі, де створено потужний енергетичний комплекс для енергоємної кольорової металургії. У районі розвиваються різноманітні галузі сільського господарства, проте переважає рослинництво.

Захід – це порівняно молодий економічний регіон, в якому розвиваються нові галузі промисловості (аерокосмічна, електронна), а також нафтопереробна, суднобудівна та ін. Більшість міст – промислових центрів Заходу зосереджені у штаті Каліфорнія. Серед них Лос-Анджелес,

 США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Мал.126. Детройт

Сан-Франциско, Сан-Дієго, Сан-Хосе, Окленд. Серед міст інших штатів регіону виділяються Портленд, Сіетл. Сільське господарство Заходу розвивається у двох напрямках: на зрошувальних землях – рослинництво, у гірських штатах – пасовищне тваринництво.

У віддалених штатах Заходу, а саме на Алясці та Гаваях, своя спеціалізація. Роль Аляски визначається видобутком нафти і газу, а також риболовством і пушним промислом. Гаваї – це сільськогосподарський і рекреаційний штат США.

Цікаві факти

Лідери і аутсайдери США. Абсолютним лідером серед штатів за створенням валового регіонального продукту (ВРП) є Каліфорнія, яка входить до Заходу. Натомість аутсайдерами, де цей показник низький, є штати Північна Дакота, Південна Дакота, Вермонтта Вайомінг, які належать Півночі. Каліфорнія виробляє майже у 63 рази більше, ніж, наприклад, штат Вайомінг. Ці важливі показники регіональної економіки суттєво впливають насамперед на доходи населення і часто визначають напрямки внутрішніх міграцій.

Федеральна і місцева влада США приділяє особливу увагу розвитку депресивних штатів, стимулюючи їхнє економічне зростання. З цією метою розробляються спеціальні державні програми, створюються зони підприємництва і так звані кластери (комплекси). На відміну від технопарків, вони можуть спеціалізуватися не тільки на наукомісткому виробництві. Це можуть бути, наприклад, й деревообробні, рекреаційно – туристичні та інші комплекси, але обов’язково ті, які використовують новітні технології.

Зовнішньоекономічна діяльність. США відіграють провідну роль у світовій торгівлі. На США припадає близько 13 % світового експорту і 18 % світового імпорту. Пересічно експортується лише близько 15 % промислової продукції. Набагато більша в експорті роль сільського господарства. Статті експорту США – це продукти харчування і сільськогосподарської продукції. Країна посідає перше місце у світі за експортом кукурудзи та пшениці і друге за експортом рису. Експортуються також різноманітні продовольчі напівфабрикати, а з промислової продукції – літаки, телекомунікаційне обладнання, споживчі товари (автомобілі, ліки) та ін. Партнери США з експорту – це Канада, Мексика, Китай, Японія, Велика Британія. Товари імпорту дещо повторюють експортні товари. Серед них продовольчі товари, нафта, обладнання, споживчі товари (автомобілі, одяг, взуття тощо). Партнерами з імпорту насамперед є найближчі сусіди США і члени НАФТА Канада та Мексика. Серед інших країн провідне місце в імпорті товарів до США мають Китай, Японія та Німеччина. Нині США є найбільшим у світі експортером не тільки товарів, а й капіталу.

Розвиток українсько-американських відносин на сучасному етапі має загалом динамічний характер. Для нашої країни є дуже важливою підтримка США у МВФ, СОТ та інших міжнародних організаціях. Крім того, за роки незалежності суттєво зросли прямі американські інвестиції в економіку України, за обсягом яких США входять у десятку країн-інвесторів. Найбільші обсяги інвестицій надходять у харчову промисловість. США входять до перших шести країн в українській зовнішній торгівлі.

Узагальнення

У США сформувалася ринкова модель економіки. Галузева структура господарства США вирізняється чітко вираженою постіндустріальністю.

Наукоємні галузі промисловості є основою усього господарства, серед них машинобудування з електронікою та аерокосмічною галуззю, мікробіологія, генна інженерія.

Сільське господарство США відрізняється високим рівнем продуктивності, незначною часткою зайнятих і переважанням рослинництва.

Сфера послуг країни має розгалужену систему з переважанням банківського сектору.

США поділяються на три економічні регіони – Північ, Південь і Захід.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ - Географія


США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ