СТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

СТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА – здатність екосистеми протистояти коливанням абіотичних і біотичних чинників середовища, включаючи антроп. впливи. С. е. можна розглядати як екол. рівновагу, тобто відносну стійкість видового складу живих організмів, їх чисельність, продуктивність, розподіл у просторі, а також сезонних змін, біол. колообігу речовин та ін. біол. процесів у будь-яких прир. угрупованнях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА - Довідник з екології


СТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА