Стабільність грошового обігу

Стабільність грошового обігу – стан грошового обігу, який характеризується стабільністю всіх видів цін і тарифів, задоволенням платоспроможного попиту на товари і послуги упродовж середньо – та довготермінового періодів; швидкістю обігу грошей, що переважно збігається з швидкістю товарного обороту та обороту виробничих фондів. С. г. о. щільно взаємопов’язана зі сталістю грошей (див. Сталість грошей).
Стабільність грошового обігу