Стадія

Стадія – період, фаза, ступінь економічного процесу або еволюції економічної системи, в т. ч. суспільного способу виробництва. Зокрема, процес відтворення поділяють на С. безпосереднього виробництва, розподілу, обміну і споживання. В еволюції економічної системи капіталізму виокремлюють С. висхідну (домонополістичний капіталізм) і нисхідну (монополістичний і державно-монополістичний капіталізм). Основними критеріями їх розмежування є: по-перше, ступінь розвитку основної суперечності (на нижчій С. ця суперечність перебуває у фазі тотожності,

відмінності і власне суперечності; на вищій – у фазі конфлікту і переходу в якісно нову форму її руху); по-друге, ступінь еволюції основного економічного закону (на нижчій С. він діє у формі привласнення середнього прибутку, на вищій – у формі привласнення монопольно високого прибутку); по-третє, ступінь втручання держави в економіку (на нижчій С. домінує ринкове саморегулювання економіки, на вищій – державне регулювання, яке оптимально поєднується з ринковими важелями саморегулювання економіки, корпоративною планомірністю і наддержавним регулюванням та обсяг виконуваних нею функцій); по-четверте,
панівним типом і формою власності (на нижчій С. панівною була індивідуальна капіталістична власність, на вищій – колективні форми власності: акціонерна, державна, кооперативна та ін.); по-п’яте, поява нових економічних законів (на вищій С. – це закони монополізації, одержавлення); по-шосте, поява істотно нових соціально-економічних форм, які свідчать про виникнення і розвиток елементів більш розвиненого суспільного способу виробництва, про значну соціалізацію економічної системи (такими елементами на вищій С. капіталізму є державне економічне планування, поява і розвиток суспільних фондів споживання, утворення народних підприємств та ін.); по-сьоме, розпочинається підрив товарного виробництва і виникає безпосередньо суспільне виробництво.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Стадія - Економічний словник


Стадія