СТАНЦІЇ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ, РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 4

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

4.11. СТАНЦІЇ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ, РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ

Загальні зведення про станції

Залізничні станції в перевізному процесі займають провідну роль. Вони забезпечують приймання, відправлення і пропуск поїздів, формування і розформування поїздів, приймання і видачу вантажів, на станціях виконуються пасажирські і вантажні операції, ремонтується рухомий склад тощо.

Залізнична станція є виробничим відокремленим структурним підрозділом залізниці, який, здійснюючи

в регіоні своєї діяльності оперативно-господарське використання майна залізниці, забезпечує організацію перевезень пасажирів, вантажу, вантажобагажу і пошти, а також взаємодію й координацію виробничого процесу з іншими господарськими одиницями та функціональними структурними підрозділами апарату управління залізниці, державними органами прикордонного, митного та інших видів контролю при переміщенні через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів і культурних цінностей.

Залізничні станції залежно від обсягу і складності виконання пасажирських, вантажних і технічних операцій

поділяються на позакласні, I, II, III, IV і V класів і можуть бути госпрозрахункові і негоспрозрахункові.

На господарському розрахунку, як правило, перебувають позакласні станції та станції І класу. Переведення залізничних станцій на господарський розрахунок проводиться за рішенням начальника залізниці.

Госпрозрахункові станції перебувають в підпорядкуванні залізниці в особі дирекцій залізничних перевезень, негоспрозрахункові станції входять до складу дирекцій залізничних перевезень, які підпорядковуються залізниці.

Залізничні станції знаходяться в оперативному підпорядкуванні відповідних Головних управлінь, управлінь Укрзалізниці, служб, дирекцій залізничних перевезень.

Виконання технологічних операцій, вирішення питань технічного оснащення, господарської, економічної і соціальної діяльності, матеріально-технічного забезпечення станції, оренди нежитлових приміщень, відчуження майна проводиться з розмежуванням операцій за службами перевезень, комерційної роботи та маркетингу, пасажирської та відповідно до підпорядкованості – відповідним відділам, службам, Головним управлінням Укрзалізниці.

Залізничні станції за своїм призначенням і основним характером роботи, що виконується, розподіляються на:

– пасажирські – станції, основним призначенням яких є обслуговування пасажирів прямого, місцевого та приміського пасажирського сполучення.

На пасажирських станціях виконуються операції з продажу проїзних документів та оформлення перевезення багажу, вантажобагажу, приймання, розформування, формування і відправлення пасажирських поїздів, технічне обслуговування і усунення виявлених несправностей пасажирських вагонів, зміна локомотивів і локомотивних бригад, обслуговування пасажирських поїздів.

– вантажні – станції, основним призначенням яких є виконання вантажної і комерційної роботи.

На вантажних станціях виконується приймання до перевезення, зважування, зберігання, навантаження, вивантаження, сортування і видача вантажів; переадресування вантажів, переробка контейнерів; оформлення перевізних документів; приймання, розформування, формування, комерційний огляд, технічне обслуговування і відправлення вантажних поїздів; інформування вантажовідправників і вантажоодержувачів про підхід, прибуття вантажів і подавання вагонів; виконання маневрової роботи з подавання (прибирання) вагонів на місця навантаження, вивантаження вагонів; обслуговування під’їзних колій підприємств; транспортно – експедиційне обслуговування;

– сортувальні – станції, основним призначенням яких є виконання операцій з розформування і формування поїздів відповідно до встановлених планом формування призначень; виконання операцій з пропуску поїздів без переробки і з частковою переробкою; технічне обслуговування, комерційний огляд поїздів і усунення виявлених несправностей вагонів; зміна локомотивів і локомотивних бригад.

На сортувальних станціях формуються технічні маршрути, що прямують на великі відстані без переробки на попутних технічних станціях, дільничні, збірні, вивізні та передаточні поїзди, може виконуватися навантаження, вивантаження на місцях загального користування і під’їзних коліях;

– дільничні – станції, основним призначенням яких є формування, розформування дільничних і збірних поїздів; приймання, технічне обслуговування і комерційний огляд, відправлення транзитних вантажних поїздів; зміна локомотивів і локомотивних бригад; навантаження, вивантаження вантажів і обслуговування під’їзних колій підприємств; приймання і відправлення пасажирських поїздів;

– оміжні (у т. ч. роз’їзди та обгінні пункти) – станції, основним призначенням яких є приймання, відправлення, обгін, схрещення і пропуск вантажних і пасажирських поїздів.

На проміжних станціях можуть виконуватися вантажні операції на місцях загального користування (навантаження і вивантаження вантажів) і обслуговування залізничних під’їзних колій підприємств, відчеплення і причеплення вагонів від (до) збірних поїздів та операції, які пов’язані з перевезенням пасажирів.

На окремих проміжних станціях здійснюються операції з формування поїздів, оборот приміських поїздів та інші технічні операції.

Примітка: У тексті, у всіх випадках, коли йдеться про роздільні пункти, що мають колійний розвиток (станція, роз’їзд, обгінний пункт, колійний пост), застосовано термін “станція”.

Станція, що виконує, крім свого основного призначення, роботу з приймання – передачі вагонів, вантажів і пасажирів між суміжними державами в технічному і комерційному відношенні з виконанням прикордонного, митного, санітарно-карантинного та інших видів контролю є прикордонною передавальною станцією.

Станція, що розташована перед кордоном із суміжною державою і наступною за цією станцією є станція суміжної держави, називається прикордонною станцією.

Визначення станції за характером роботи проводиться начальником залізниці. Залізничні станції діють на підставі Положення, яке розробляється для кожної залізничної станції на підставі цього Загального (типового) положення і затверджується відповідно до Статуту залізниці.

На кожній станції можуть виконуватися всі або окремі операції, пов’язані з перевезеннями вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, а на прикордонній залізничній станції може діяти пункт пропуску через державний кордон.

Визначення структури і затвердження положень про станції, віднесення станцій до класів для встановлення оплати праці керівників та фахівців проводиться: позакласних, І класу – начальником залізниці, а II, III, IV і V класів – начальником дирекції залізничних перевезень або заступником начальника залізниці з урахуванням вимог Показників щодо віднесення відособлених структурних підрозділів залізниць та підприємств до груп (класів) з оплати праці керівників.

Відкриття і закриття станцій для здійснення усіх чи окремих операцій проводиться у порядку, встановленому статтею 7 Статуту залізниць України.

На прикордонних залізничних станціях за рішенням Кабінету Міністрів України відкриваються (закриваються) пункти пропуску через державний кордон.

Рішення Кабінету Міністрів України про відкриття (закриття) пунктів пропуску через державний кордон оприлюднюється через засоби масової інформації. Реєстр пунктів пропуску веде Державна прикордонна служба України.

Станція на підставі доручення від імені залізниці укладає договори на здійснення діяльності у сфері транспортних послуг, пов’язаних із перевезенням вантажів та пасажирів (навантаження, вивантаження, зважування, експедитування тощо), а також може здійснювати (не завдаючи збитків основному виробництву) інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.

Агентські пункти з обслуговування осіб, залізничні вокзали 2 і З класів є виробничими структурними підрозділами залізниці у складі станцій, які безпосередньо підпорядковуються начальнику станції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


СТАНЦІЇ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ, РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ - Загальний курс транспорту


СТАНЦІЇ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ, РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ