Стандарти витрат

Стандарти витрат – планове формування кошторису витрат на виробництво та реалізацію одиниці товару, надання послуги або виконання окремого виду робіт, в т. ч. за основними статтями витрат (на сировину, матеріали, паливо та енергію, оплату праці основних працівників і накладні витрати тощо).
Стандарти витрат