Стандартні ентальпія утворення й ентропія іонів у водних розчинах

ДОДАТОК

3. Термодинамічні величини простих речовин і сполук.

Стандартна ентальпія утворення ∆ Н f, 2 98 º I Ентропія S 298 º

Стандартні ентальпія утворення й ентропія іонів у водних розчинах

Іон (ag)

∆Нf,298º

КДж/моль

S298 º

Дж/(моль ∙ К)

Іон (ag)

∆Нf,298º

КДж/моль

S298 º

Дж/(моль ∙ К)

Ag+

106

73

Cu+

72

41

Ва2+

-538

10

Cu2+

65

-100

Br

-121

83

F-

-333

-14

CH3COO-

-486

87

Fe2+

-89

-138

CO32-

-677

-57

Fe3+

-49

-316

Са2+

-543

-53

H+(H3O+)

0

0

Cl-

-167

57

HCO3-

-692

91

ClO4-

-129

182

I-

-57

107

K+

-251

103

OH-

-230

-11

Mg2+

-467

-138

PO43-

-1290

-222

NH4+

-132

113

S2-

33

-15

NO2-

-105

140

SO32-

-635

-29

NO3-

-207

146

SO

42-

-909

20

Na+

-240

59

Zn2+

-154

-112
Стандартні ентальпія утворення й ентропія іонів у водних розчинах