Статистична сукупність

Статистична сукупність – множина об’єктів, явищ, процесів, які мають спільні істотні ознаки і властивості, але водночас відрізняються окремими якісними ознаками і властивостями, які підлягають статистичному дослідженню. До таких спільних об’єктів належать: підприємства малого бізнесу, дрібнотоварні підприємства; наймані працівники з погодинною або відрядною формою оплати та ін. Розрізняють однорідні (сутнісно, кількісно та якісно) сукупності, що формуються з подібних, однотипних об’єктів, явищ і процесів; і неоднорідні, що утворюються з елементів, які належать до різних типів об’єктів, явищ і процесів.
Статистична сукупність