Статистика як інструмент обробки даних

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА.

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розділ 10.

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА І АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Одержані після проведення опитування емпіричні дані підлягають інтерпретації, тобто поясненню. Соціолог має зробити висновки, виявити тенденції, перевірити висунені в програмі соціологічного дослідження гіпотези. Одержану первинну соціологічну інформацію йому треба узагальнити, проаналізувати, науково

пояснити, згрупувати одержані дані, скласти таблиці, графіки, діаграми і т. д. Про це і йде мова в цьому розділі.

10. 1. Статистика як інструмент обробки даних

Одним із головних інструментів обробки даних соціологічного дослідження є статистика – наука про те, як збирати, обробляти, аналізувати та інтерпретувати дані про масові явища і процеси. Традиційно виділяють дві основні функції статистики – описову і аналітичну (пояснюючу).

Методи описової статистики застосовують для одержання відомостей про велику сукупність об’єктів. З ними пов’язують і поняття обробки даних.

Методи

аналітичної статистики використовують для перевірки гіпотез про природу сил, які діють в сукупностях, що вивчаються, за допомогою аналізу причинно-причинних зв’язків між вимірювальними проявами цих сил.

За допомогою такого розділу статистики як статистичний висновок соціологи узагальнюють результати вибіркового дослідження на генеральну сукупність. Його додатки можна застосувати як при обробці, так і при аналізі даних. При обробці даних використовуються головним чином методи статистичного оцінювання для вирахування помилки вибірки і побудові довірчих інтервалів. В аналізі даних найчастіше застосовуються всілякі процедури перевірки гіпотез.

Методи описової і аналітичної статистики можуть застосовуватися як “вручну” (в тому числі за допомогою калькуляторів), так і за допомогою комп’ютерів. Враховуючи, що методика обробки даних вручну подається в будь-якому підручнику статистики, зупинимось на питаннях комп’ютерної обробки і аналізу даних.

Засоби, за допомогою яких обробляють соціологічну інформацію, зазвичай поділяють на: 1) спеціалізовані програмні засоби для соціологів, наприклад, ОСА (Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка); 2) універсальні статистичні пакети програм, наприклад, SPSS (Statisticak Program for Social Sciences). Для використання цих програм потрібна спеціальна підготовка соціологічної інформації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Статистика як інструмент обробки даних - Довідник з соціології


Статистика як інструмент обробки даних