Статистика

Статистика (статистика) – наука, яка вивчає кількісний бік масових суспільно-економічних явищ і процесів у взаємозв’язках і взаємозумовленості, а також нерозривному зв’язку з їх якісною стороною, досліджує кількісне відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.
Статистика