СТАТУС

Культурологічний словник

СТАТУС (соціально-психологічний) (лат. status – становище) – становище, яке посідає індивід або група серед інших людей чи груп. С. відбиває визнання чи невизнання, повагу чи неповагу, симпатію чи антипатію, якими користується особа у референтній групі або ж у суспільстві в цілому. Соціально – психологічний С. відображає ступінь відповідності якостей та рольової поведінки індивіда груповим нормам і вимогам суспільства. Уявлення про С. формується в особистості як реакція на ставлення до неї членів групи, колективу

в різноманітних ситуаціях їх сукупної діяльності. С. істотно відбивається на емоційних станах людини: високий або задовільний С. сприяє підвищенню активності та реалізації активної життєвої позиції; низький С. породжує астенічні почуття, що може призвести до зниження мотивації діяльності і виникнення конфліктних взаємин з членами групи. Керування процесом встановлення С. індивіда в колективі – одна із складних і відповідальних функцій керівника, виконання якої вимагає психолого-педагогічного такту. У соціальній психології розроблено методи кількісного вимірювання С. особистості (наприклад,
соціометрична процедура дає змогу оцінити С. у структурі міжособових взаємин). С. людини в колективі може змінюватися в широкій амплітуді від позитивного до негативного. С. залежить від індивідуально – психологічних параметрів самої особистості. Змінюючи С. особи, можна керувати як її життєдіяльністю (відкриваючи чи обмежуючи їй перспективи престижного росту), так і колективом (нарощуючи в ньому рівень згуртованості чи дезинтегрованості).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


СТАТУС - Культурологічний словник


СТАТУС