Стеля цін

Стеля цін – законодавчо встановлений максимально допустимий рівень зростання цін на товари та послуги з метою сповільнення темпів інфляції та недопущення зниження життєвого рівня найбідніших верств населення нижче від критичної межі (здебільшого рівня бідності).
Стеля цін