СТІК МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ

Екологія – охорона природи

СТІК МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ – найменша кількість води, що забезпечує стабільний госп. та екол. режими водного басейну.
СТІК МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ