СТІК ЗАБРУДНЕНИЙ

Екологія – охорона природи

СТІК ЗАБРУДНЕНИЙ – стічні води, що містять домішки забрудників у кількостях, які перевищують ГДК.
СТІК ЗАБРУДНЕНИЙ