Стилістика односкладних речень

Стилістика української мови

Стилістика односкладних речень

Односкладні речення порівняно з двоскладними в більшості випадків структурно значно менші за обсягом, проте вживаються в усіх стилях мови. Їм властива стилістична своєрідність, яка не може бути зовсім адекватно виражена синтаксичною будовою двоскладного речення.

Односкладні речення – речення з одним головним членом, які для вияву повноти і своєрідності своєї синтаксичної будови і об’єктивно-суб’єктивного змісту не потребують доповнення їх другим головним

членом речення.

Серед односкладних речень виокремлюють такі різновиди:

– означено-особові речення: Вітчизну сонячну свою люблю високою любов’ю (В. Сосюра);

– неозначено-особові речення: Весною в селі встають рано (Г. Тютюнник);

– узагальнено-особові речення: Не вчи орла літати (Нар. творчість);

– безособові речення: Ледь почало розвиднятись (С. Скляренко); Нема без втрати перемоги, без горя радості нема (О. Олесь); І стало скрізь тихо (П. Тичина);

– інфінітивні речення: Куди мені діватись? Де помочі шукати? Кого просити? (І. Котляревський);

– номінативні речення: Мітинги.

Радість. Пісні. Братання. Хвиля народного ентузіазму (Г. Тютюнник).

Автор теорії односкладних речень О. Шахматов визначав односкладні речення як речення тільки з одним головним членом речення. У шкільній навчально-лінгвістичній практиці головний член односкладного речення прийнято умовно називати або присудком (в односкладних дієслівних реченнях – означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових, безособових, інфінітивних), або підметом (в односкладних номінативних, або називних, реченнях).

В усіх стилях і жанрах мови односкладні речення вживаються з неоднаковою активністю. За кожним з різновидів односкладних речень закріпилась у мові й певна своєрідна стилістична функція (функції).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Стилістика односкладних речень - Довідник з української мови


Стилістика односкладних речень