Стимулювання експортно-імпортних операцій

Стимулювання експортно-імпортних операцій – комплекс заходів, до яких вдаються окремі держави та наднадціональні органи для заохочення зовнішньої торгівлі. Основними елементами в стимулюванні експорту є: державне кредитування, змішане кредитування (поєднання державного і недержавного), безпосереднє субсидіювання експорту, надання податкових пільг експортерам, повернення акцизних зборів, непряме стимулювання, що здійснюється у формі фінансування НДДКР, прискореної амортизації, інформаційне і консультативне забезпечення, кредитно-страхова

підтримка, дипломатичне забезпечення, використання окремих елементів валютної політики (зокрема, штучне утримання заниженого курсу валюти та ін.). Стимулювання імпорту стосується здебільшого товарів критичного імпорту (енергоносії, окремі види сировини, медикаменти та ін.) шляхом зняття кількісних обмежень, скасування ввізного мита тощо. Стимулювання експорту з боку наднаціональних органів стосується передусім сільськогосподарської продукції (так, в ЄС рівень захисту сільськогосподарського виробництва з урахуванням системи компенсаційних зборів і ліцензій становить бл. 200%), зниження митних тарифів у межах COT та інших заходів.
Стимулювання експортно-імпортних операцій