Сторно

Сторно – 1) показник, який характеризує страховий портфель чинних угод соціального страхування на певну звітну дату; 2) метод виправлення помилок у бухгалтерському обліку, за якого помилково внесену операцію записують червоним кольором. Підбиваючи підсумки в облікових реєстрах, числа, написані червоним кольором, знімають з обліку.
Сторно