Стратегічне управління в банках

Стратегічне управління в банках – раціональний вибір найважливіших стратегічних напрямів розвитку банків та цілеспрямований вплив власників і менеджерів банківських інститутів на задоволення потреб й інтересів клієнтів. Такими двома напрямами розвитку сучасних банків є, по-перше, створення могутніх фінансовий супермаркетів, а отже, універсалізації (або диверсифікації) їхньої діяльності; по-друге, поглиблення спеціалізації банківської діяльності. Перший вид стратегії використовують наймогутніші банки США, Західної Європи та Японії,

спроможні ефективно виконувати всі види операцій, надавати весь спектр послуг і на цій основі найповніше виконувати свої функції, а також функції банківського капіталу (див. Функції банківського капіталу). Другий вид стратегії використовують здебільшого середні та невеликі банки, які зосереджують свою діяльність в окремих сегментах ринку банківських послуг, а отже, деяких напрямів підприємництва, наприклад, на операціях з іншими паперами, управління активами, надання позик під заставу нерухомості за сприятливої економічної кон’юнктури. Вибір стратегії значною мірою залежить від конкурентного
середовища, технічної оснащеності, обсягу власного капіталу. Водночас за погіршення економічної кон’юнктури ці напрями доцільно оптимально поєднувати. З метою оптимального вибору цих напрямів (в т. ч. комбінованого) слід комплексно обгрунтовувати різні альтернативні варіанти, досконало володіти методами банківського менеджменту і маркетингу, впроваджувати інтернет-технології тощо. Для розширення сфери банківських послуг і поліпшення їх якості могутні банківські монополії на основі банківського маркетингу створюють фінансові супермаркети; надають різні пакети послуг певним категоріям клієнтів; намагаються максимально наблизити філії своїх банків та ін. Так, вартість цінних паперів у банківській системі Німеччини сягає нині 70% ВВП, в Австрії – 50%, Франції – 55%, Нідерландах – 110%, Бельгії – 115%, Італії – 15%. Ці свідчить, зокрема, про значні масштаби фондових операцій банків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Стратегічне управління в банках - Економічний словник


Стратегічне управління в банках