Стратегія банку

Стратегія банку – обгрунтування довготермінової стратегічної мети та похідних від неї цілей і завдань банківської діяльності, створення на цій основі програми дій, а також мобілізація і розподіл необхідних для їх досягнення ресурсів. Стратегічною метою банківської діяльності за сучасних умов є досягнення конкурентних переваг, їх утримання і зміцнення на певних напрямах такої діяльності, зокрема, універсалізації або спеціалізації (див. Стратегічне управління банками), зростання його ринкової вартості і привласнення на цій основі більших

прибутків. Окремими складовими С.6., у процесі взаємодії яких виникає синергічний ефект, є маркетингова, організаційна, кадрова, фінансова, інноваційна, інвестиційна, інформаційна стратегії. На думку Портера, основними видами стратегії є: 1) лідерство за витратами (прагнення досягти найменших поточних витрат); 2) диференціація (спеціалізація) пропонування клієнтам якісно нових видів послуг; 3) фокусування (концентрація зусиль на окремому сегменті або ніші ринку банківських послуг). Д. Нортон і Р. Каплан у С. б. виокремлюють: а) стратегію лідерства продукту (базується на постійних інноваціях); б) стратегію
довірчих відносин з клієнтами (грунтується на здатності банку швидко реагувати на нові потреби клієнтів та їх запити); в) стратегія операційного вдосконалення (базується на досягненні найкращих показників мінімізації витрат, поліпшення якості та скорочення часу на надання послуг). Крім того, розрізняють різні школи С. б. (див. Школи стратегічного управління банком). При формуванні С. б. її розробку і запровадження доцільно розглядати як постійну складову процесу управління банківською діяльністю, яку необхідно вдосконалювати залежно від внутрішніх і зовнішніх умов. С. б. найповніше втілюється в межах потужної банківської системи. Так, у Франції обсяг банківських активів щодо ВВП становить нині бл. 160%, в Німеччині – майже 290%, в Бельгії – 360%, Нідерландах – 480%, Австрії – 295%; частка депозитів у цих країнах щодо ВВП становила відповідно 80, 124, 147, 222, 110%; розмір власного капіталу – 13% ВВП, 12, 13, 18 і 14%; обсяг кредитів щодо ВВП – 100, 137, 125, 280 і 142%. Дещо зміцнили свої позиції українські банки 2004 – першому півріччі 2005. Так, якщо їх сукупний прибуток за перше півріччя 2004 становив 591 млн грн, то за аналогічний період 2005 – 966 млн грн; а їхні доходи зросли майже на 3 млрд грн; витрати – на 2,6 млрд грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Стратегія банку - Економічний словник


Стратегія банку