СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

&44. СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

Пригадайте, що таке рефлекс. Що таке подразник?

У поведінці тварин, зазвичай, виділяють дві основні складові: вроджену та набуту. Між ними немає чіткої межі: більшість поведінкових реакцій тварин, безсумнівно, містить і вроджені, і набуті елементи.

Вродженою поведінкою називають такі форми поведінки, які передаються в спадок нащадкам від батьків. Про можливість спадкової передачі особливостей поведінки від батьків до

нащадків було відомо давно. Під час розведення сільськогосподарських і домашніх тварин людина навчилася отримувати бажані комбінації ознак поведінки в нових порід. Розгляньте малюнок 253. Порівняйте поведінку наведених на ньому порід собак. Доповніть перелік власними прикладами.

 СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

Мал. 253. Породи собак: 1 – гончі собаки на полюванні; 2 – ірландський вовкодав у формі з Ірландським гренадером; 3 – пастуша собака бордер-колі пасе овець; 4 – собака-поводир породи лабрадор; 5 – рятувальник з німецькою вівчаркою шукає людей під час трагедії у Всесвітньому торговому центрі

(Нью-Йорк, США); 6 – декоративний собачка мопс

Набутими називають усі форми поведінки, які формуються як результат індивідуального досвіду тварини під час научіння.

Научіння – це зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду, тобто взаємодії тварини з навколишнім світом. Воно може бути як короткочасним, так і постійним, а його стійкість залежить від пам’яті – здатності зберігати та використовувати інформацію з попереднього досвіду. Без пам’яті научіння неможливе.

Обидві складові (вроджена та набута) важливі в процесі формування поведінки тварини. Перевага вродженої поведінки, наприклад відсмикування лапки від гарячого або гострого предмета, полягає в тому, що ця дія відбувається дуже швидко й зазвичай безпомилково. Це істотно знижує імовірність фатальних помилок, які могла б допустити тварина, якби їй доводилося вчитися уникати вогню або затаюватися від хижака. Крім того, вроджена поведінка зменшує затрати часу та енергії на научіння.

Світ, який оточує будь-яку тварину, постійно змінюється, і научіння дає можливість пристосуватися до нових умов. Наприклад, японські макаки мешкають найпівнічніше від решти своїх сородичів. Хоча вони здатні виживати при температурі -15 “С, тварини проводять більшу частину зими в гарячих джерелах (мал. 254). Ця традиція передається з покоління в покоління в результаті научіння.

Вроджена поведінка базується на безумовних рефлексах та інстинктах. Безумовні рефлекси – відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції організму на внутрішні й зовнішні подразники. Наприклад, виділення плини під час потрапляння їжі до рога, відсмикування кінцівки від гострого предмета.

 СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

Мал. 254. Японські макаки купаються в парячому джерелі в Долині пекла

Безумовні рефлекси зазвичай не потребують координування з боку головного мазку (переважно у хребетних тварин), але можуть видозмінюватися під його впливом. У такому разі рефлекс називають умовним.

Інстинкт (від лат. інстинктус – спонука, мотив) – це сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій. Вони характерні для особин даного виду (однієї вікової групи, статі тощо) і здійснюються у відповідь на зовнішні або внутрішні подразники для задоволення основних потреб тварин. Наприклад, батьківський інстинкт, інстинкт продовження роду, харчовий інстинкт, будівельний та інші (мал. 255). Інстинкти специфічні для кожного виду, тому їх ще називають видовими. Наприклад, багато видів птахів будує гнізда, але ви ніколи не сплутаєте гніздо солов’я і ластівки міської. Так само є багато видів співочих птахів, але вишукані трелі солов’я визначаєш одразу.

Раніше вчені відносили до інстинкту такі реакції організму, які не залежать від научіння. Тепер численні дослідження доводять, що немає жодної поведінкової реакції, яка б формувалася виключно на основі або спадковості, або научіння. Тому термін “інстинкт” дедалі частіше замінюють на термін стратегія поведінки.

 СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

Мал. 255. Приклади інстинктів: 1 – будуючи дивовижно досконалі шестигранні стільники, тисячі бджіл виконують при цьому однакові рухи; 2 – кожен вид павуків плете павутину зі своїм малюнком та своїми особливостями конструкції; 3 – особливе гніздо ластівки міської; 4 – просте гніздо солов’я

 СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

Мал. 256. 1. Канадська казарка з виводком. 2. Конрад Лоренц та виводок гусенят, які сприймають його за матір

Научіння в тій чи тій формі властиве всім тваринам. Так, в інфузорій (пригадайте інфузорію-туфельку – одноклітинний твариноподібний органів) і гідр спостерігають реакцію “переляку” на вібрацію навколишнього середовища. Якщо вібрація діє на них тривалий пас, ці тварини перестають на неї реагувати.

Особливим типом научіння є імпринтинг – фіксація в пам’яті ознак об’єктів під час формування або корегування вроджених понеділкових дій. Він характеризується тривалістю і міцністю. Найбільш відомим прикладом імпринтингу є вироблення реакції слідування у виводкових птахів. Наприклад, у гусенят після вилуплення формується прив’язаність до пертого побаченого об’єкта, що рухається. У природних умовах цим об’єктом стає мати, і гусенята відразу після вилуплення всюди слідують за нею (мал. 256, 1). Якщо першим об’єктом, що рухається, виявляється людина(мал. 256, 2) або навіть неживий предмет (наприклад, м’ячик), то гусенята прямуватимуть саме за ними.

Ще одним типом научіння є метод проб і помилок. Він полягає в тому, що тварина в разі виникнення потреби робить безліч різних дій (проб): більшість з них виявляються марними (помилки). Але деякі допомагають досягти мети, і тоді вони закріплюються. Наприклад, під час експерименту голубу в клітку поміщають кружальце, з’єднане з годівницею із зерном. Якщо стукнути по ньому, годівниця опиняється у клітці. Голодний голуб ходить по клітці, клює різні об’єкти і, коли його дзьоб випадково потрапляє в кружальце, отримує їжу. Через певну кількість повторів голуб для отримання їжі вже спрямовано б’є кружальце дзьобом.

У природних умовах метод проб і помилок не завжди ефективний. Помилка може виявитися останньою: зайцю не бажано помилятися у своїй поведінці, побачивши вовка. Наставника, який навчить, теж немає. Виняток становить научіння дитинчат батьками, але цей спосіб у природі не дуже поширений. У такому разі спрацьовує соціальне научіння, або научіння за допомогою спостереження. Суть його полягає в тому, що молода особина вчиться не на своїх, а на чужих помилках: копіюючи поведінку дорослих особин, вона переймає досвід поколінь.

Біологічний словничок: вроджена поведінка, набута поведінка, безумовний рефлекс, інстинкт, стратегія поведінки, научіння.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Будь-який поведінковий акт має дві складові: вроджену і набуту.

Вроджена поведінка базується на безумовних рефлексах та інстинктах. Вона пов’язана з передачею спадкової інформації від батьків потомству. Безумовні рефлекси – відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції організму на внутрішні і зовнішні подразники. Інстинкт – це сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій. пов’язаних зі збереженням виду тварини.

Набута поведінка пов’язана з научінням. Відомі такі типи научіння: імпринтинг, метод проб і помилок, соціальне научіння.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Яку поведінку називають вродженою? На чому вона базується? 2. Наведіть приклади безумовних рефлексів у тварин. 3. Що таке інстинкт? Наведіть приклади інстинктів. Чому в сучасній етології цей термін починають замінювати на “стратегія поведінки”? 4. Яку поведінку називають набутою? 5. Що таке научіння? Які типи научіння ви знаєте? Наведіть приклади.

Цікаво!

– Відомо, що у пташенят імпринтинг відбувається ще до народження, під час перебування зародка в яйці. Так, самка крижня (дикої качки) під час насиджування яєць видає характерне крякання, і каченята, які знаходяться в яйці, запам’ятовують цей звук. Коли каченята вилуплюються, вони біжать на голос матері. Каченята, які виведені в інкубаторі, не здатні впізнавати крик качки і не слідують на крякання самки.

– У кіз мати повинна навчитися впізнавати козеня відразу після народження, інакше вона може відмовитися вигодовувати його. Досить відлучити матір від козеняти на дві години, і вона може не визнати його.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ - Біологія


СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ