Стратегія розвитку підприємства

Стратегія розвитку підприємства – довготермінова економічна політика підприємства, фірми, компанії та комплекс заходів її реалізації. Складовими С. р. п. є стратегія розробки та впровадження нової техніки і технології, стратегія розробки нових товарів і розвитку на цій основі ринку, стратегія маркетингу, стратегія зниження собівартості продукції, стратегія диференціації та диверсифікації виробництва тощо, а також цінова, збутова форми довготривалої економічної політики. Так, стратегія зниження собівартості передбачає орієнтацію підприємства

на випуск значних обсягів стандартизованої продукції, що, своєю чергою, передбачає спеціалізацію виробництва і використання ефекту масштабу виробництва. Водночас такій стратегії значною мірою суперечить стратегія диференціації виробництва, тобто зосередження виробництва на декількох видах модифікованої продукції, яка, як правило, має вищу якість, а маркетинг, оснований на такій стратегії, дає змогу уникнути або значно послабити цінову конкуренцію інших товаровиробників. Суперечність двох видів стратегії частково можна вирішити шляхом застосування гнучкого виробництва. Стратегія диверсифікації, тобто проникнення підприємства в інші галузі, переважає в концернах, що дає змогу зменшити ризики між різними галузями, отримувати прибутки за відсутності їх у деяких галузях, а отже, стабілізувати норму прибутку, уникнути банкрутства тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Стратегія розвитку підприємства - Економічний словник


Стратегія розвитку підприємства