Стратифікація тендерна

Стратифікація тендерна – соціальна диференціяція та нерівність у розподілі матеріальних і нематеріальних благ, влади та привілеїв між чоловіками й жінками на різних етапах соціального розвитку країни. Найвагомішим чинником формування С. г. е соціальне походження чоловіків і жінок, а також їхні професії та посади. Велике значення у послабленні С. г. має зростання зайнятості серед жінок. Так, 1990 у США зайнятими були лише бл. 20% жінок, 2000 – понад 60% жінок віком понад 16 років. При цьому приблизно 62% заміжніх жінок мали роботу, а серед розлучених

– бл. 77%. Крім того, з майже половини зайнятих жінок бл. 23% були зайняті канцелярською роботою, а понад 16% – в інших сферах обслуговування. Праця чоловіків домінує у будівництві (бл. 99%), серед інженерних професій (90%), серед поліцейських (83%), лікарів (72%), суддів (70%) та юристів (55%). Водночас посаду генерального директора в 1000 наймогутніших корпораціях США посідають лише 9 жінок. Проте жінкам належить понад 9 млн малих підприємств, на яких зайнято бл. 25% американців. У 2000 середній дохід зайнятих жінок перевищував
27 тис. дол., чоловіків – 37 тис. дол.; кількість чоловіків, які заробляли понад 75 тис. дол., приблизно в 3,5 разу перевищувала кількість жінок. На таку диференціацію доходів чоловіків і жінок суттєво впливає рівень освіти. Наприкінці 90-х XX ст. 56% жінок у США мали диплом про середню освіту та ступінь бакалавра. Щодо доступу до влади, то 2001 жінки були на 22% представлені в законодавчих органах штатів (1980 – 6%); 14% – в палаті представників та 13% – в сенаті. Загалом у світі 2000 жінки займали 14% місць у 179 парламентах різних країн (1950 – 11%). В Україні 2001 80% жінок були безробітні. Середньомісячна зарплата жінки становила 73% зарплати чоловіка. Серед державних службовців жінок 68%, але на керівних посадах одиниці. У складі Верховної Ради жінок лише 5%, тоді як, наприклад, у Великобританії вищі державні посади займають 34% жінок; Ісландії – 35%.
Стратифікація тендерна