Страхова франшиза

Страхова франшиза – частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком згідно з договором страхування, або частка страхувальника у покритті збитків, що забезпечує поєднання страхування зі самострахуванням. Розрізняють умовну (частина збитків, що не підлягає відшкодуванню страховиком у випадках, коли розмір збитків не перевищує встановленої франшизи, а у разі її перевищення страховик відшкодовує збитки у повному обсязі) і безумовну (частина збитків, яка вираховується в усіх випадках із зобов’язань страховика, тобто не підлягає поверненню страхувальникові при виплаті страхових відшкодувань) С. ф. Якщо умовну використовують насамперед в особистому страхуванні, то безумовну – в страхуванні автотранспорту та інших майнових об’єктів.
Страхова франшиза - Економічний словник


Страхова франшиза