СТРАХОВИЙ ТАРИФ

Культурологічний словник

СТРАХОВИЙ ТАРИФ – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Конкретні розміри страхових сум і страхових тарифів установлюються окремими нормативними актами зі страхування.
СТРАХОВИЙ ТАРИФ - Культурологічний словник


СТРАХОВИЙ ТАРИФ