Страховика витрати

Страховика витрати – витрати, пов’язані з діяльністю страховика з виконання страхових операцій, з одного боку, і виконання ним ролі інвестора, з іншого. Перший вид витрат формує собівартість страхових послуг (операції, які становлять в середньому бл. 70-75% їх загального обсягу). Своєю чергою, серед них виділяють виплати страхових сум і страхових відшкодувань за договорами страхування та перестрахування; витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування, а також витрати на утримання страхової компанії. Другий вид витрат, пов’язаних з отриманням доходів від інвестування і розміщенням тимчасово вільних коштів страховика, формують витрати з управління власними активами.

Вони здебільшого складаються з оплати послуг фінансово-кредитних установ, що діють на ринку цінних паперів, та інших фінансових посередників.
Страховика витрати