Страхування банківських депозитів

Страхування банківських депозитів – комплекс економічних і правових заходів з боку держави і наддержавних органів щодо надання гарантій вкладникам, недопущення різкого і небезпечного зниження ліквідності банків, створення належного механізму їх банкрутства, або санації та інших методів. С. б. д. також можна розглядати як форму державного регулювання ризику банківських операцій. С. б. д. у більшості країн світу є обов’язковим і здійснюється за участю банків і держави, а також є важливою сферою державного регулювання. Так, у США створена 1934
Страхування банківських депозитів