Страхування фінансових ризиків зовнішнє

Страхування фінансових ризиків зовнішнє – сукупність різних видів страхування, що передбачає компенсацію (часткову або повну) втрат застрахованої особи від різних видів відповідних ризиків. Основними видами С. ф. р. з. є страхування основних фондів недержавних підприємств, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, фінансових гарантій, ризиків неплатежів, емісії акцій та облігацій тощо.
Страхування фінансових ризиків зовнішнє