Strong>Ознайомлення з дробами

5. Множення і ділення багатоцифрових чисел

Ознайомлення з дробами

Ти вже знаєш, що таке натуральні числа, вмієш їх порівнювати і виконувати над ними арифметичні дії.

Прочитай пояснення про дробові числа, або дроби.

Якщо ціле яблуко поділити на дві рівні частини і взяти одну таку частину, то вона називається половина.

Половина від цілого називається одна друга частина і записується Strong>Ознайомлення з дробами

При поділі цілого на три рівні частини одна частина називається одна третя, або третина.

 Strong>Ознайомлення з дробами class=""/>

 Strong>Ознайомлення з дробами

Кожну з чотирьох рівних частин цілого називають однією четвертою, або четвертиною (чвертю).

 Strong>Ознайомлення з дробами

 Strong>Ознайомлення з дробами

846. Розглянь малюнки

На скільки рівних частин поділено кожний круг? Скільки восьмих частин кожного круга зафарбовано?

Числа виду Strong>Ознайомлення з дробами, Strong>Ознайомлення з дробами, Strong>Ознайомлення з дробами, Strong>Ознайомлення з дробами, Strong>Ознайомлення з дробами, Strong>Ознайомлення з дробами називають дробами.

Число

над рискою – чисельник дробу.

Число під рискою – знаменник дробу.

Знаменник дробу показує, на скільки рівних частин поділено ціле, а чисельник показує, скільки таких частин узято.

847. Прочитай дроби і поясни, як вони утворені. Назви чисельник і знаменник кожного дробу.

 Strong>Ознайомлення з дробами

848. Накресли відрізок довжиною 6 см. Поділи його на 6 рівних частин. Покажи на відрізку його Strong>Ознайомлення з дробами, Strong>Ознайомлення з дробами, Strong>Ознайомлення з дробами, Strong>Ознайомлення з дробами частини.

849. Запиши цифрами дроби: дві сьомих, три десятих, чотири дев’ятих, сім восьмих.

Ціле містить дві половини або три третіх частини, або чотири чверті, або п’ять п’ятих, або десять десятих і т. д.

Тобто ціле яблуко містить дві половини – Strong>Ознайомлення з дробами.

Пиріг, зображений на малюнку, містить вісім восьмих частин.

З дробовими числами можна виконувати різні арифметичні дії: додавати, віднімати, множити, ділити.

 Strong>Ознайомлення з дробами

Дроби можна порівнювати: з двох дробів, у яких однакові знаменники, більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, а меншим той дріб, у якого чисельник менший.

 Strong>Ознайомлення з дробами

850. Порівняй числа.

 Strong>Ознайомлення з дробами * Strong>Ознайомлення з дробами Strong>Ознайомлення з дробами * Strong>Ознайомлення з дробами Strong>Ознайомлення з дробами * Strong>Ознайомлення з дробами

Дроби, у яких знаменники різні, ти навчишся порівнювати у 6 класі. А поки зможеш зробити це за допомогою малюнків.

 Strong>Ознайомлення з дробами

851. Розглянь малюнок.

 Strong>Ознайомлення з дробами

Скільки в цілому прямокутнику половин? Четвертих частин? Восьмих частин?

852. 1) Користуючись малюнком з попередньої задачі, назви пропущені чисельники дробів, запиши ці рівності у зошит.

 Strong>Ознайомлення з дробами

2) Користуючись малюнком і рівностями, дай відповіді на запитання.

Скільки четвертих частин у половині прямокутника? Скільки восьмих частин у четвертій частині прямокутника? Скільки восьмих частин у половині прямокутника?

853. У книжці 259 сторінок. Оля прочитала першого дня а сторінок, а другого дня Strong>Ознайомлення з дробами від того, що вона прочитала першого дня. Скільки сторінок залишилося прочитати Олі? Склади вираз і знайди його значення, якщо а = 42.

854. Порівняй числа.

 Strong>Ознайомлення з дробами * Strong>Ознайомлення з дробами Strong>Ознайомлення з дробами * Strong>Ознайомлення з дробами Strong>Ознайомлення з дробами * Strong>Ознайомлення з дробами Strong>Ознайомлення з дробами * Strong>Ознайомлення з дробами

855. На грядці 24 рядки полуниці. Зранку мама прополола Strong>Ознайомлення з дробами від усіх рядків, а після обіду – від того, що залишилося. Скільки рядків полуниці залишилося прополоти?

856. Знайди Strong>Ознайомлення з дробами чисел: 105, 200, 310.

857. Скільки копійок у Strong>Ознайомлення з дробами гривні? У Strong>Ознайомлення з дробами гривні?

858. Скільки хвилин у Strong>Ознайомлення з дробамиГодини? У Strong>Ознайомлення з дробами години?

859. Довжина відрізка 8 см. Скільки сантиметрів у Strong>Ознайомлення з дробамиЦього відрізка? Прочитай пояснення до розв’язування задачі.

1) Спочатку знайдемо, скільки сантиметрів у Strong>Ознайомлення з дробами цього відрізка.

 Strong>Ознайомлення з дробами

8 : 4 = 2 (см)

2) Тепер знайдемо, скільки сантиметрів у Strong>Ознайомлення з дробамиЦього відрізка.

 Strong>Ознайомлення з дробами

2 ∙ 3 = 6 (см)

Запишемо коротше: 8 : 4 ∙ 3 = 6 (см).

Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник і результат помножити на чисельник.

860. Знайди Strong>Ознайомлення з дробами від чисел: 54, 102, 783.

861. Урок триває Strong>Ознайомлення з дробами години, а перерва Strong>Ознайомлення з дробами години. Скільки хвилин триває урок? Перерва?

862. На дереві сиділо 32 горобці. Через гавкіт собаки Strong>Ознайомлення з дробами усіх горобців полетіли. Скільки горобців залишилося на дереві?

863. Прочитай задачі.

1) Площа прямокутника – 860 дм2, а його довжина – 10 дм. Чому дорівнює периметр цього прямокутника?

2) Площа прямокутника – 432 см2, а його ширина – 8 см.

Знайди периметр цього прямокутника.

Що треба знайти в кожній задачі? Порівняй задачі.

864. Знайди Strong>Ознайомлення з дробами від чисел: 45, 160, 275.

865. Під час сушіння яблука втрачають Strong>Ознайомлення з дробамиСвоєї маси. Скільки вийде сухих яблук із 200 кг свіжих яблук?

866. Запиши, яку частину доби спить людина певного віку. Скільки це годин?

Доросла людина

 Strong>Ознайомлення з дробами

Дитина дошкільного віку

 Strong>Ознайомлення з дробами

Немовля

 Strong>Ознайомлення з дробами

867.

 Strong>Ознайомлення з дробами доби * 7 год Strong>Ознайомлення з дробами год * 20 хв

 Strong>Ознайомлення з дробами хв * 6 с Strong>Ознайомлення з дробами доби * 6 год

868. Розглянь малюнок і поясни розв’язання задачі.

Заасфальтували Strong>Ознайомлення з дробами дороги, що становить 15 км. Яка довжина всієї дороги?

 Strong>Ознайомлення з дробами

Розв’язання.

1) Скільки кілометрів в Strong>Ознайомлення з дробами дороги? 15 : 3 = 5 (км)

2) Яка довжина всієї дороги?

5 ∙ 5= 25 (км)

Запишемо виразом: 15 : 3 ∙ 5 = 25 (км) Відповідь: довжина всієї дороги 25 км.

Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник і результат помножити на знаменник.

869. Знайди число, якщо Strong>Ознайомлення з дробами від нього дорівнює 27, 78, 100, 500.

870. Іванко прочитав 45 сторінок, це Strong>Ознайомлення з дробами книжки. Скільки сторінок у книжці?

871. На фасаді будинку на кожному поверсі однакова кількість вікон. На першому поверсі 8 вікон, це Strong>Ознайомлення з дробами від усієї кількості вікон на фасаді. Скільки поверхів у будинку і скільки всього вікон на фасаді?

872. 1) Знайди Strong>Ознайомлення з дробами числа 34260.

2) Від числа 2 040 відніми Strong>Ознайомлення з дробами.

873. Кожний із трьох онуків отримав від бабусі по 2 пиріжки.

Це Strong>Ознайомлення з дробами від усіх пиріжків, що спекла бабуся. Скільки пиріжків спекла бабуся?

 Strong>Ознайомлення з дробами

874. З Strong>Ознайомлення з дробами поля дідусь зібрав 9 мішків картоплі. Скільки картоплі зібрав дідусь з усього поля?

875. Знайди число, Strong>Ознайомлення з дробами якого дорівнює: 16, 78, 204, 500.
Strong>Ознайомлення з дробами