Структура карбонільної групи – Альдегіди і кетони

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

4 . Альдегіди і кетони

4.2 . Структура карбонільної групи

Атом Оксигену й атом Карбону карбонільної групи знаходяться в sр2-гібридному стані. Вони розташовані в одній площині з двома сусідніми атомами Карбону. Перпендикулярно до цієї площини знаходяться р-орбіталі атома Карбону й атома Оксигену, які, перекриваючись, утворюють π-зв’язок.

 Структура карбонільної групи   Альдегіди і кетони

На відміну від подвійного зв’язку алкенів, у цьому випадку зв’язок є полярним, оскільки атом Оксигену більш електронегативний, ніж атом Карбону.
Структура карбонільної групи – Альдегіди і кетони